Svensk Politik

WEEE-föreskrifter

Förordningarna om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning 

WEEE-efterlevnad

1.    Om du köper en ny mobiltelefon, kan du återvinna din gamla enhet hos oss utan kostnad 

 

2.   Varför återvinna? 

  • Oönskad elektronisk utrustning är den snabbast växande typen av avfall.

  • Många elektroniska apparater kan repareras eller återvinnas, vilket sparar naturresurser och miljön.

  • Om du inte återvinner elektronisk utrustning kommer den att hamna på en soptipp där farliga ämnen läcker ut och orsakar förorening av mark och vatten - vilket skadar djurlivet och människors hälsa. 


 

3. Vi kan hjälpa till…

 

Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att återvinna sin gamla mobiltelefon när de köper en ny enhet. Ring oss för att få information om hur du ska göra dig av med ditt avfall av elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) -

020 3514 2354 - Storbritannien

871 18 25 01 - Spanien

308 801 295 - Portugal

07 2088 0340 - Tyskland

07 2088 0340 - Österrike

0850 644 158 - Nederländerna

78 77 50 58 - Danmark

08 525 00 968 - Sverige

075 326 3464 - Finland

21 49 20 59 - Norge

4.    WEEE-logotypen 

Symbolen med den överkryssade sopkärlssymbolen finns där för att påminna dig om att gammal elektronisk utrustning kan återvinnas, den är nu märkt med en överkryssad symbol för sopkärlssymbol på hjul. Släng inte elektroniska apparater (även de som är markerade med symbolen för överkryssat sopkärl på hjul) i soporna