Hanteringsprocess för reklamation

Kontakta oss - Hur kan vi hjälpa dig?

Så reklamerar du – en guide till vår hanteringsprocess för reklamation


Vårt löfte till dig

SquareTrade Europe Limited (SquareTrade) strävar efter att alltid tillhandahålla våra kunder högsta möjliga tjänstekvalitet. Vi förstår att saker och ting inte alltid går som planerat och det kan finnas tillfällen då du känner att vi inte har levt upp till förväntningarna. Vi vill att du berättar för oss om detta händer. Vi kommer att göra vårt bästa för att åtgärda problemet snabbt och rättvist.  
SquareTrade är auktoriserat och reglerat av Malta Financial Services Authority, och eventuella reklamationer hanteras i enlighet med myndighetsreglerande krav.
SquareTrade är registrerat som försäkringsombud i Malta och har utövat sina passrättigheter . Detta innebär att företaget har tillåtelse att tillhandahålla sina försäkringstjänster i olika EU-medlemsstater och EES-jurisdiktioner, inklusive ditt bosättningsland. SquareTrade är ett ombud utsett av Starr Europe Insurance Limited, en försäkringsgivare registrerad i Malta. Försäkringsgivaren har överlåtit reklamationshanteringen till SquareTrade. Observera att reklamationsprocessen är kostnadsfri. 

Så framför du klagomål:

Om du är missnöjd med någon aspekt av försäljningen eller hanteringen av din försäkring ber vi dig att i första hand kontakta SquareTrade på något av följande sätt:

 • Per telefon: 0046 852500968. Telefonlinjen är öppen från 9 till 19 måndag – fredag, 10 till 17 på lördagar och är stängd på söndagar.
 • Via e-post: complaintseu@squaretrade.com
 • Skriftligen:    Director - Customer Experience & Service
           SquareTrade Europe Limited
           Vision Exchange Building
           Territorials Street
           Central Business District
           Birkirkara
           Malta

Inkludera följande information för att hjälpa SquareTrade att handlägga din reklamation:

 • Fullständigt namn och postadress
 • En beskrivning av din reklamation
 • Hur vi kontaktar dig på bästa sätt
 • Ditt SquareTrade-försäkringsnummer om du har det

Vad händer nu?

Vår välutbildade och engagerade personal hjälper dig genom hela processen och strävar efter att åtgärda reklamationer inom tre arbetsdagar efter att vi har mottagit din reklamation. 

Inom 1 arbetsdag

Vi bekräftar din reklamation och underrättar dig om vem som kommer att hantera den.

Håller dig uppdaterad
När vi har bekräftat din reklamation kontaktar vi dig och uppdaterar dig om hur ditt ärende fortskrider om vi har ytterligare uppdateringar eller frågor som kräver din uppmärksamhet..

Inom 15 arbetsdagar 

Vi skickar ett skriftligt slutgiltigt svar på din reklamation och förklara antingen: 

 • hur vi har utrett och kommit fram till beslutet, eller 
 • förklarar varför vi fortfarande inte har kunnat tillhandahålla något svar på din reklamation.

I båda fallen förser vi dig med information om hur du kan kontakta Office of the Arbiter for Financial Services (skiljemannens kontor för finansiella tjänster) om du fortfarande inte är nöjd med vårt svar. Observera att även om vårt slutgiltiga svar avslutar SquareTrades reklamationsförfarande kommer SquareTrade att samarbeta fullt ut med Office of the Arbiter for Financial Services om du väljer att gå vidare till dem med ärendet. .

Oberoende granskning

Om du är missnöjd med vårt slutgiltiga svar på din reklamation, eller anledningen till varför vi fortfarande inte har kunnat tillhandahålla något svar, kan du be Office of the Arbiter for Financial Services att granska reklamationen. De är en oberoende tjänsteleverantör av reklamationslösningar i Malta. Observera att Office of the Arbiter for Financial Services endast godtar reklamationer som har registrerats skriftligen hos SquareTrade Europe Limited senast två år från den dag då du först fick kännedom om, eller rimligen borde ha haft kännedom om, det som reklamationen gäller. En avgift på 25 EUR ska betalas till Office of the Arbiter for Financial Services, även om denna är återbetalbar om båda parter kan nå en överenskommelse innan Office of the Arbiter for Financial Services utfärdar ett formellt beslut.
Om du vidarebefordrar ditt ärende till Office of the Arbiter for Financial Services påverkar det inte din lagliga rätt att inleda rättsliga förfaranden.
Eftersom Office of the Arbiter for Financial Services endast beaktar din reklamation efter att du har försökt vända dig till oss för att lösa ärendet ska du först meddela oss om eventuella problem, så gör vi allt vi kan för att hjälpa till.


Telefon: (+356) 21 249 245 eller 
Kostnadsfritt nummer: 80 072 366 (samtalet är kostnadsfritt från fasta telefoner i Malta, annars gäller standardavgifter enligt uppringarens telefonleverantör) 

E-post: complaint.info@asf.mt

 

Brev:
Office of the Arbiter for Financial Services
First Floor
St Calcedonius Square
Floriana
FRN1530
Malta

Webbplats: https://www.financialarbiter.org.mt/

Överklaganden 


Om beslutet som fattats av Office of the Arbiter for Financial Services inte är tillfredsställande för dig eller SquareTrade, kan det överklagas hos appellationsdomstolen (lägre befogenhet) inom 20 dagar från datumet då beslutet meddelats till båda parter, eller från och med datumet då skiljedomarens tolkning, förtydligande eller rättelse meddelats båda parter.  
Office of the Arbiter for Financial Services i Malta är också medlem i FIN-NET, ett nätverk av nationella organisationer som ansvarar för att reglera konsumentreklamationer inom finansiella tjänster utanför domstol. Det etablerades som en alternativ tvistlösningsmekanism för att hjälpa till vid gränsöverskridande tvister gällande finansiella tjänster. FIN-NET består av länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs. alla EU-medlemsstater, Norge, Liechtenstein och Island. Om du stöter på problem gällande att kontakta Office of the Arbiter for Financial Services i Malta, t.ex. språksvårigheter, kan du kontakta FIN-NET-medlemmen i ditt land för att få hjälp med att vidarebefordra ärendet till skiljedomaren.


Du hittar din lokala FIN-NET-medlem via länken nedan:
Members of FIN-NET by country | European Commission (europa.eu)