Integritetspolicy

SquareTrade Europe Limited och SquareTrade Europe B.V. sekretesspolicy

 

SquareTrade Europe Limited, 9, Pope Urbanus VIII Street, Malta , Birkirkara , BKR1425, Malta  och SquareTrade Europe B.V, Avenue du Port 86C (box 204), 1000 Brussels, Belgien , ("vi," “oss” eller “SquareTrade”) åtar sig att skydda och respektera SquareTrade-kundernas integritet.


I detta meddelande anges den grund på vilken dina personuppgifter kommer att behandlas av oss. Läs följande noggrant för att förstå våra synpunkter och metoder avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.
SquareTrade kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, eller någon av dess nationellt likvärdiga lagstiftningar (tillsammans "GDPR"). I enlighet med GDPR ska SquareTrade vara (i) en gemensam personuppgiftsansvarig med alla företag genom vilka SquareTrade agerar som förmedlare av försäkringar i EU och (ii) ett personuppgiftsbiträde för alla företag på vars vägnar SquareTrade administrerar försäkringar. 
I enlighet med artikel 27 i GDPR har SquareTrade utsett SquareTrade Limited, 2nd Floor, 5 Golden Square, Soho, London, W1F 9BS ("STL"), till sin representant i Storbritannien, och SquareTrade ger STL mandat att utöver eller i stället för SquareTrade vara adresserad av framför allt den relevanta informationskommissionären och de berörda personerna, i alla frågor som rör behandling av personuppgifter, i syfte att säkerställa efterlevnad av GDPR.
Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, eller om du vill kontakta SquareTrade angående dina rättigheter avseende dina personuppgifter, vänligen kontakta SquareTrade på: privacy@squaretrade.com.

1.    Vilken information behandlar vi om dig?

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter från dig till följd av din interaktion med våra webbplatser: www.squaretrade.fi, www.squaretrade.at, www.squaretrade.se, www.squaretrade.es, www.squaretrade.pt, www.squaretrade.dk, www.squaretrade.de, www.squaretrade.no, www.squaretrade.be, www.squaretrade.lu och www.squaretrade.nl (“våra webbplatser”) eller som på annat sätt beskrivs nedan.

Information du ger oss
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du utför följande aktiviteter:

 • Registrerar ditt anspråk
 • Loggar in på ditt konto
 • Visar intresse för, köper och/eller förnyar eller uppgraderar våra produkter eller tjänster
 • Begär information
 • Skickar kommentarer eller frågor till oss
 • Använder våra webbplatser eller våra applikationer på tredjepartssajter eller -plattformar

De personuppgifter som du kan tillhandahålla genom att utföra ovanstående aktiviteter, och som vi kan samla in och behandla, omfattar följande:

 • Namn
 • Hemvistland
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Kontots användarnamn och lösenord
 • Bostads- och faktureringsadresser
 • Telefon, inklusive mobiltelefon, nummer
 • Betalningsinformation
 • IMEI för mobiltelefoner
 • Meddelandeinnehåll som t.ex. kommentarer eller frågor
 • Information om din identitet som t.ex. en kopia av din ID-handling och ett foto av dig

Information vi genererar eller samlar in om dig
När du köper en produkt från oss, gör ett anspråk (inklusive interaktion med kundtjänsten via telefon och/eller e-post) och/eller använder vår webbplats kommer vi att samla in och generera information om dig, bland annat följande:

 • din relation till oss och de produkter och tjänster som du har köpt av oss och deras förnyelsestatus
 • din skadehistorik
 • riskvärderingsinformation
 • försäljnings- och marknadsföringsinformation
 • information som vi använder för att identifiera och autentisera dig och/eller för att förhindra och upptäcka bedrägerier
 • information vi behöver för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter

När du besöker våra webbplatser samlar vi in följande information automatiskt:

 • teknisk information, inklusive den IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till internet, din inloggningsinformation, typ och version av webbläsare, tidszoninställning, typer och versioner av insticksprogram för webbläsare, operativsystem och plattform, och
 • information om ditt besök, inklusive fullständig URL (Uniform Resource Locators), klickström till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter eller tjänster som du tittade på eller sökte efter, sidans svarstider, nedladdningsfel, längden på besöken på vissa sidor, information om sidans interaktion (t.ex. bläddring, klick och musöverflyttningar), metoder som används för att bläddra bort från sidan och alla telefonnummer som används för att ringa till vår kundtjänst.

Information vi får från externa källor

Vi kan få information från tredje part, t.ex. bedrägeribekämpningsbyråer och tjänsteleverantörer som tillhandahåller "känn din kund"-tjänster, för att förhindra och hantera bedrägerier och uppfylla våra juridiska skyldigheter.  Om det finns ett skriftligt avtal om gemensam eller medansvarig personuppgiftsansvarig kan vi få information från medansvariga eller medansvariga personuppgiftsansvariga.
 

 

2.   Vilka kakor använder vi?

 

O Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats.
En kaka är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller på din dators hårddisk. Varje gång du återvänder till vår webbplats hämtar webbläsaren kakan och skickar den till webbplatsens server.
Vi använder följande kakor på vår webbplats:

 • Strikt nödvändiga kakor - det här är kakor som krävs för att vår webbplats ska fungera. De omfattar till exempel kakor som gör det möjligt för dig att logga in på säkra områden på vår webbplats.

 • Analytiska/prestandakakor - dessa gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra webbplatsens funktionssätt, till exempel genom att se till att användarna lätt hittar det de letar efter eller genom att se vilka versioner av vår webbplats som fungerar bäst.

 • Funktionella kakor - dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll till dig och komma ihåg dina preferenser.

Du kan avvisa icke väsentliga kakor genom att klicka på "avvisa" på vår banner för samtycke till kakor.
Du kan blockera kakor genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan vägra att ställa in alla eller vissa kakor. Om du använder webbläsarens inställningar för att blockera alla kakor (inklusive viktiga kakor) kan det dock hända att du inte kan få tillgång till hela eller delar av vår webbplats.
Med undantag för strikt nödvändiga och funktionella kakor upphör alla kakor att gälla efter 30 dagar.
 

3. Vilka är våra rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter?

När det gäller alla dina personuppgifter som vi behandlar i samband med produkter eller tjänster som vi erbjuder dig och/eller för att fullgöra en förpliktelse gentemot dig, kommer vi att behandla dessa personuppgifter för att fullgöra ett avtal som du är part i, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett sådant avtal.
När det gäller alla andra personuppgifter som vi behandlar i samband med någon interaktion som du gör med någon av våra webbplatser kommer vi att behandla dessa personuppgifter på grundval av våra legitima intressen när det gäller att göra våra tjänster tillgängliga för dig via våra webbplatser och uppnå våra relaterade affärsmål, inklusive identitetsverifiering och bedrägeribekämpning.
Vi kan också behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. 


 

4.    Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder de personuppgifter som vi har om dig på följande sätt.
Information du ger till oss
Vi kommer att använda denna information för att:

 • tillhandahålla och leverera produkter och tjänster 
 • skicka relevant information till dig inklusive bekräftelser, fakturor, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och support och administrativa meddelanden
 • svara på dina kommentarer och frågor och tillhandahålla kundservice
 • vidta åtgärder för att lösa eventuella problem som du tar upp med oss
 • driva och förbättra våra webbplatser
 • verifiera din identitet och förhindra bedrägerier
 • uppfylla våra lagstadgade skyldigheter
 • tillhandahålla information till dig om våra övriga tjänster 

Information vi genererar eller samlar in om dig
Vi kommer att använda denna information som beskrivs ovan, och:

 • för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig
 • för att förbättra våra webbplatser och se till att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och den enhet från vilken du tittar på innehållet
 • som en del av våra ansträngningar för att hålla våra webbplatser säkra och skyddade
 • för att du ska kunna delta i någon av funktionerna i vår tjänst, när du väljer att göra det
 • för att administrera våra webbplatser och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar
 • verifiera din identitet och förhindra bedrägerier
 • uppfylla våra lagstadgade skyldigheter

5.    Vem kan vi dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 • våra försäkringsbolag, tredjepartsleverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som arbetar för eller på uppdrag av oss och som behöver tillgång till dina personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster till oss och utföra vissa funktioner för vår räkning. Dessa tredje parter kommer endast att ha tillgång till dina uppgifter för att utföra dessa tjänster eller uppgifter för vår räkning;
 • vårt moderbolag, dotterbolag, joint ventures eller andra företag under gemensam kontroll med oss ("närstående företag") för intern administration och ledning, leverans av våra tjänster, intern analys, datahantering och teknisk support. När vi delar information med våra närstående företag kommer vi att kräva att de respekterar detta integritetsmeddelande; leverantörer av tjänsten "Känn din kund" som hjälper oss med identitetsverifiering eller bedrägerikontroller;
 • tredje parter i samband med fusioner, finansiering, förvärv eller upplösning, transaktioner eller förfaranden som innebär försäljning, överföring, avyttring eller utlämnande av hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar till ett annat företag;
 • en annan part om vi blir insolventa eller på annat sätt upphör med vår verksamhet och en sådan tredje part ska då behandla dina personuppgifter i enlighet med deras sekretessmeddelande;
 • försäkringsgivare i syfte att tillhandahålla försäkringar och hantera skadeståndsanspråk och reparationer under vissa omständigheter;
 • andra parter av rättsliga skäl, t.ex. offentliga och statliga myndigheter för att besvara förfrågningar som de har, eller andra rättsliga myndigheter, yrkesutövare eller domstolar för att följa domstolsbeslut och andra rättsliga processer, vidta tillgängliga åtgärder, begränsa skador som vi kan drabbas av, skydda vår verksamhet eller skydda våra egna, dina och andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och 
 • våra närstående företag och/eller tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla marknadsföring till dig, men endast om du har samtyckt till att ta emot sådan marknadsföring från oss.
 • en med- eller gemensam personuppgiftsansvarig för att underlätta eller förbättra den tjänst som tillhandahålls dig.  För att skydda dina rättigheter kommer sådan delning att omfattas av ett skriftligt avtal mellan oss och den gemensamma personuppgiftsansvariga personen. 

6.    Vart överför och lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som samlas in av SquareTrade kan lagras eller behandlas i USA, Storbritannien eller i något annat land där SquareTrade eller dess dotterbolag, dotterbolag eller tredjepartsleverantörer har anläggningar. SquareTrade har infört följande skyddsmekanismer när det gäller överföringar av dina personuppgifter till länder utanför EES som inte erbjuder samma skyddsnivå för personuppgifter.

Standardavtalsklausuler

Vi har tillämpat standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen när det gäller överföringar av dina personuppgifter till SquareTrade, Inc. i USA och SquareTrade Limited i Storbritannien. Enligt GDPR agerar SquareTrade, Inc. och SquareTrade Limited som personuppgiftsbiträde med avseende på sådana överföringar och SquareTrade Europe Limited och SquareTrade Europe B.V agerar som personuppgiftsansvarig. Både vi, SquareTrade, Inc. och SquareTrade Limited säkerställer att vi använder standardavtalsklausuler med alla leverantörer som vi anlitar i samband med behandlingen av dina personuppgifter utanför EU, Storbritannien och/eller USA.

7.  Vilka säkerhetsåtgärder har vi vidtagit?

Konfidentialitet och säkerhet avseende dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Vi har infört lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina uppgifter mot förlust, obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande, inklusive användning av kryptering och andra tekniska skyddsåtgärder för att minska säkerhetsriskerna.
Vi säkerställer att vi har dataskyddsavtal med alla tjänsteleverantörer som vi anlitar för att uppfylla dina önskemål, i enlighet med GDPR.
Vi ser över våra interna säkerhetsprinciper och riktlinjer från tid till annan för att ta hänsyn till ny teknik och nya metoder, den risk som behandlingen utgör och arten av de uppgifter som skyddas. Vi begränsar tillgången till våra databaser med personuppgifter till auktoriserade personer som har ett motiverat behov av att få tillgång till sådan information och begränsar lagringsperioderna så att uppgifterna inte sparas längre än vad som är nödvändigt.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi väl har mottagit dina uppgifter kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

8.   Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?

Du kan ha följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter i den utsträckning som GDPR tillåter:

 • att korrigera felaktiga personuppgifter som vi har om dig 
 • att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter
 • att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad om du ifrågasätter dess riktighet, om du anser att behandlingen är olaglig, om du på annat sätt invänder mot behandlingen, eller om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem i samband med ett rättsligt 
 • att få tillgång till dina personuppgifter och rätten att få kopior av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa kopior till en annan personuppgiftsansvarig, under vissa omständigheter 
 • att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet om du anser att någon av dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen

Om du vill kontakta SquareTrade i samband med någon av de rättigheter som gäller dina personuppgifter kan du kontakta SquareTrade på följande adress: privacy@squaretrade.com. Vi kommer att behöva bekräfta din identitet innan vi vidtar åtgärder med avseende på ditt utövande av någon av dina ovan nämnda rättigheter. 
Om du har samtyckt till att få marknadsföring från oss kan du också återkalla ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@squaretrade.com. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta behandla de relevanta personuppgifterna utom i den mån vi har andra skäl för att behandla dem enligt gällande lagar. 

9.    Finns det risker om jag går in på webbplatser från tredje part från webbplatsen?

Våra webbplatser kan från tid till annan innehålla länkar till och från andra webbplatser eller plattformar.
Om du följer en länk till eller delar något på någon av dessa webbplatser eller plattformar bör du notera att de har sina egna integritetspolicyer och att vi inte tar något ansvar för dessa andra policyer. Kontrollera dessa policyer innan du lämnar in några personuppgifter.

10.   Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SquareTrade behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och/eller fullgöra våra skyldigheter enligt tillämpliga avtal med kunder och affärspartners

11.    Ändringar i vårt integritetsmeddelande

Vi kan ändra vårt integritetsmeddelande från tid till annan och kommer att ange datumet för meddelandet genom att ändra datumet "senast uppdaterad" nedan. Vi kommer att ge ytterligare information om dessa ändringar är väsentliga.


Senast uppdaterad Mars 2023