Ägarskap av webbplats

Ägarskap av webbplats – Avtal om användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för användare i Storbritannien (UK) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som har tillgång till SquareTrade-webbplatsen på www.squaretrade.eu och alla tillhörande webbplatser som är länkade till www.squaretrade.eu av SquareTrade, dess dotterbolag och dotterbolag, inklusive www.squaretrade.com och andra SquareTrade-webbplatser runt om i världen (tillsammans kallade "Webbplatsen"). Webbplatsen tillhör SquareTrade, Inc. ("SquareTrade") och dess licensgivare. Vi rekommenderar att du laddar ner och sparar en kopia av dessa användarvillkor för framtida bruk. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR; OM DU INTE GODKÄNNER DEM, ANVÄND INTE WEBBPLATSEN.
SquareTrade förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa användarvillkor för att se om de har ändrats. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar och samtycker till ändringarna. Så länge du följer dessa användarvillkor ger SquareTrade dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rättighet att gå in på och använda webbplatsen.
 

 1. Användning av innehåll på webbplatsen

  All text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konstverk och datakod (kollektivt "innehåll"), inklusive men inte begränsat till design, struktur, urval, samordning, uttryck, "utseende och känsla" och arrangemang av sådant innehåll, som finns på webbplatsen ägs, kontrolleras eller licensieras av eller till SquareTrade och skyddas av varumärkesrätt, upphovsrätt, patent- och varumärkeslagar, och olika andra immateriella rättigheter och lagar rörande illojal konkurrens.
  Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något sätt (inklusive "spegling") till någon annan dator, server, webbplats eller annat medium för publicering eller distribution eller för något kommersiellt företag, utan SquareTrades uttryckliga skriftliga förhandsgodkännande.


   

 2. Recensioner, kommentarer, kommunikation och annat innehåll

  Du får lämna kommentarer och annat innehåll så länge innehållet inte är obscent, olagligt, hotfullt eller ärekränkande och så länge innehållet inte inkräktar på en tredje parts integritet eller på en tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Innehållet får inte heller innehålla virus, massutskick, kedjebrev eller någon form av "skräppost". Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon person eller enhet eller på annat sätt vilseleda om informationens ursprung.
  Genom att skicka in information ger du SquareTrade en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomspännande och helt underlicensierbar rätt att reproducera, använda, ändra, publicera, anpassa, översätta, skapa härledda verk från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i alla medier. Genom att skicka in information försäkrar och garanterar du också att innehållet är korrekt, att du äger eller har tillstånd att använda det innehåll du skickar in och att användningen av innehållet inte kommer att skada någon person eller enhet.
  Du ger också SquareTrade rätt att kontakta dig angående dess produkter och tjänster. Du kan när som helst välja bort sådan kontakt genom att 00 44 (0) 20 3514 2354.
  Om du är en konsument ska följande avsnitt gälla för dig i stället för de avsnitt som anges ovan.
  Du får lämna kommentarer eller ge andra kommentarer under förutsättning att innehållet: (1) inte är obscent, olagligt, hotfullt eller ärekränkande (vilket innebär att det felaktigt kan skada en annan parts goda rykte), (2) inte inkräktar på en tredje parts integritet eller inkräktar på en tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter, (3) inte innehåller några virus, inte är ett massutskick, kedjebrev eller någon annan form av "skräppost", (4) inte kommer att skada någon person och (5) är korrekt, i originalform, ägs av dig eller du har tillåtelse att lämna in det till oss. Du får inte heller använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara en person eller enhet eller på annat sätt vilseleda oss.
  Genom att skicka in innehåll ger du Square Trade en icke-exklusiv (vilket innebär att du kan ge rättigheterna till någon annan), royaltyfri (vilket innebär gratis), evig (vilket innebär att rättigheterna kommer att vara för evigt) rätt att publicera, dela, lägga upp, reproducera, använda (inklusive att skapa annat innehåll), modifiera, anpassa och översätta, distribuera och visa sådant innehåll var som helst i världen i alla typer av medier (inklusive men inte begränsat till webbplatser, appar, plattformar för sociala medier, plattformar för förstärkt eller virtuell verklighet, metaverse-miljöer, utomhusreklam, biograf, tryck, radio, tv och alla andra typer av medier som kan existera nu eller i framtiden) i syfte att främja SquareTrade. 
  Om du skickar in en recension ger du oss tillstånd att använda recensionen i enlighet med den licens som anges ovan.  


   

 3. Andra villkor och regler

  Dessa användarvillkor refererar till de ytterligare villkor som också gäller för din användning av vår webbplats: 
   
  Vår sekretesspolicy/cookiepolicy 
  Ytterligare villkor kan gälla för din användning av webbplatsen när vi genomför specifika aktiviteter eller tjänster, inklusive men inte begränsat till tävlingar, kampanjer eller andra liknande funktioner, och du kommer att få en kopia av de villkor som gäller för sådan aktivitet. Du bör inte delta i någon av dessa aktiviteter om du inte samtycker till att följa sådana andra villkor. Om det finns en konflikt mellan dessa användarvillkor och de villkor som publicerats för eller är tillämpliga på en specifik aktivitet eller tjänst, kommer de ytterligare villkoren för aktiviteterna eller tjänsterna att gälla för din användning av den delen av webbplatsen eller den specifika tjänsten.

  SquareTrades eventuella skyldigheter med avseende på dess produkter och tjänster regleras endast av de avtal enligt vilka de tillhandahålls, och inget på denna webbplats ska tolkas som en ändring av sådana avtal.
  För att få tillgång till SquareTrades försäkringsvillkor, vänligen läs här.

  SquareTrade kan när som helst och utan förvarning göra ändringar av de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen, eller i de tillämpliga priserna för sådana produkter eller tjänster. Materialet på webbplatsen med avseende på produkter och tjänster kan vara inaktuellt, och SquareTrade åtar sig inte att uppdatera materialet på webbplatsen med avseende på sådana produkter och tjänster.
   


   

 4. Immateriell äganderätt till materialet på vår webbplats

  Webbplatsen och innehållet på webbplatsen tillhör SquareTrade eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtalsbestämmelser. Sammanställningen, organiseringen och visningen av innehållet samt all programvara och uppfinningar som används på och i samband med denna webbplats är SquareTrades exklusiva egendom. SquareTrade förbehåller sig alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll som inte uttryckligen beviljas i avtal med SquareTrade eller i användarvillkoren.
  SquareTrade respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, vänligen kontakta oss på följande adress legal@squaretrade.com.
  SQUARETRADE och andra varumärken som anges på vår webbplats är registrerade varumärken som tillhör SquareTrade. Andra SquareTrade-varumärken, grafik, logotyper, sidrubriker, knappikoner, skript som anges på webbplatsen är SquareTrade-servicemärken, varumärken och trade dress och är SquareTrades enda och exklusiva egendom. SquareTrades servicemärken, varumärken och trade dress får inte användas på något sätt som kan orsaka förvirring bland konsumenter, på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar SquareTrade och i samband med någon tjänst eller produkt som inte sponsras, stöds eller produceras av SquareTrade. Alla andra varumärken som inte ägs av SquareTrade och som förekommer på den här webbplatsen tillhör respektive ägare, som kanske är anslutna till, har en koppling till eller sponsras av SquareTrade.


   

 5. Konton, lösenord och säkerhet

  Vissa funktioner eller tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen kan kräva att du öppnar ett konto. Du är fullt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för den information du har avseende ditt konto, inklusive ditt lösenord, och för all aktivitet som sker på ditt konto till följd av att du inte håller denna information säker och konfidentiell. Du samtycker till att omedelbart meddela SquareTrade vid obehörig användning av ditt konto eller lösenord, eller vid någon annan säkerhetsöverträdelse. Du kan hållas ansvarig för förluster som SquareTrade eller någon annan användare eller besökare av webbplatsen drabbas av på grund av att någon annan använder ditt ID, lösenord eller konto som ett resultat av att du inte håller din kontoinformation säker och konfidentiell.
  Du får inte använda någon annans ID, lösenord eller konto utan uttryckligt tillstånd och medgivande från innehavaren av ID, lösenord eller konto. SquareTrade kan inte och kommer inte att vara ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte uppfyller dessa skyldigheter.


   

 6. Sekretesspolicy

  SquareTrade har åtagit sig att upprätthålla sekretessen för alla individer som använder SquareTrades webbplats och tjänster. Du kan läsa vår sekretesspolicy här.
  Vi kan använda cookies eller liknande teknik för att lagra vissa typer av information varje gång du använder webbplatsen. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och andra liknande tekniker i vår sekretesspolicy. Du kan läsa vår sekretesspolicy här.


   

 7. Länkar till andra webbplatser och till SquareTrade-sajten

  Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser från tredje part ("länkade webbplatser"). Dessa länkade webbplatser tillhandahålls endast för att underlätta för våra besökare. Sådana länkade webbplatser står inte under SquareTrades kontroll, och SquareTrade är inte ansvarig för och stöder inte innehållet på sådana länkade webbplatser, inklusive information eller material som finns på sådana länkade webbplatser. Länkade webbplatser kan ha egna användarvillkor, egen sekretesspolicy och cookiepolicy. Du måste göra din egen oberoende bedömning när det gäller din interaktion med dessa länkade webbplatser.

   


   

 8. Överträdelse av dessa användarvillkor

  SquareTrade kan avslöja all information som vi har om dig (inklusive din identitet) om vi anser att ett sådant avslöjande är nödvändigt i samband med en utredning eller ett klagomål om din användning av webbplatsen, eller för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan orsaka skada på eller störning av (avsiktligt eller oavsiktligt) SquareTrades rättigheter eller egendom, eller webbplatsbesökares eller -användares rättigheter eller egendom, inklusive SquareTrades kunder. SquareTrade förbehåller sig rätten att alltid avslöja all information som SquareTrade anser vara nödvändig för att uppfylla tillämplig lag, bestämmelse, rättslig process eller myndighetsförfrågan. SquareTrade kan också avslöja din information när SquareTrade fastställer att tillämplig lag kräver eller tillåter sådant avslöjande, inklusive utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier. 
  Du bekräftar och godkänner att SquareTrade kan bevara all överföring eller kommunikation från dig med SquareTrade via webbplatsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via webbplatsen, och kan också avslöja sådana uppgifter om det krävs enligt lag eller om SquareTrade anser att ett sådant bevarande eller avslöjande rimligen är nödvändigt för att (1) följa en rättslig process, (2) upprätthålla dessa användarvillkor, (3) svara på påståenden om att sådana uppgifter bryter mot andras rättigheter, eller (4) skydda rättigheterna, egendomen eller den personliga säkerheten för SquareTrade, dess anställda, användare av eller besökare på webbplatsen och allmänheten.
  Du samtycker till att SquareTrade efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande kan säga upp din tillgång till webbplatsen och/eller blockera din framtida tillgång till webbplatsen om vi anser att du har brutit mot dessa användarvillkor eller andra avtal eller riktlinjer som kan vara förknippade med din användning av webbplatsen. Om du är en konsument och inte kan komma åt webbplatsen för att göra ett anspråk ska du använda det telefonnummer som anges i villkoren för din försäkring för att göra ett anspråk.
  Du samtycker också till att varje överträdelse av dessa användarvillkor från din sida kommer att utgöra en olaglig och orättvis affärspraxis och kommer att orsaka SquareTrade irreparabel skada, för vilken skadestånd i pengar skulle vara otillräckligt, och du samtycker till att SquareTrade erhåller eventuella förelägganden eller skäliga lättnader som SquareTrade anser vara nödvändiga eller lämpliga under sådana omständigheter. Dessa gottgörelser är utöver alla andra gottgörelser som SquareTrade kan ha rätt till enligt lag.  Detta avsnitt ska inte gälla för konsumenter.

  Du samtycker till att SquareTrade efter eget gottfinnande (eller, om du är konsument, där det är absolut nödvändigt) och utan föregående meddelande kan avsluta din tillgång till Webbplatsen, för orsak, som inkluderar (men inte är begränsad till) (1) begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, (2) en begäran från dig (självinitierade kontoraderingar), (3) avbrytande eller väsentlig ändring av Webbplatsen eller av någon tjänst som erbjuds på eller via Webbplatsen, eller (4) oväntade tekniska frågor eller problem. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att återställa vår webbplats för konsumenter som försöker göra anspråk vid en given tidpunkt.

  Om SquareTrade vidtar rättsliga åtgärder mot dig till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor har SquareTrade rätt att få ersättning från dig, och du samtycker till att betala alla rimliga juridiska avgifter och kostnader för en sådan åtgärd, utöver alla andra lättnader som beviljas SquareTrade. Du samtycker till att SquareTrade inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av din tillgång till webbplatsen till följd av överträdelse av dessa användarvillkor. Detta avsnitt ska inte gälla för konsumenter.


   

 9. Ogiltig där det är förbjudet

  SquareTrade administrerar och driver webbplatserna www.squaretrade.eu och www.squaretrade.com  från dess platser i San Francisco, California USA, Birkirkara, Malta och London, Storbritannien och från alla platser där det bedriver verksamhet inom EES. Även om webbplatsen är tillgänglig över hela världen är inte alla funktioner, produkter eller tjänster som diskuteras, refereras till eller tillhandahålls eller erbjuds via eller på webbplatsen tillgängliga för alla personer eller på alla geografiska platser, eller är lämpliga eller tillgängliga för användning utanför USA, Storbritannien och EES. 
  SquareTrade förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande begränsa tillhandahållandet och kvantiteten av en funktion, produkt eller tjänst till en person eller ett geografiskt område. Alla erbjudanden om funktioner, produkter eller tjänster som görs på webbplatsen är ogiltiga där de är förbjudna. Detta avsnitt gäller inte för konsumenter. 
  Om du väljer att besöka webbplatsen från ett land utanför EES gör du det på eget initiativ och är ensam ansvarig för att följa gällande lokala lagar.


   

 10. Övrigt

  Du får inte använda eller exportera eller återexportera något innehåll eller någon kopia eller anpassning av sådant innehåll, eller någon produkt eller tjänst som erbjuds på webbplatsen, i strid med tillämpliga lagar eller förordningar, inklusive, utan begränsning, USA:s exportlagar och bestämmelser. Detta avsnitt ska inte vara tillämpligt för konsumenter. 

  Om någon av bestämmelserna i dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga eller ogenomförbara av en domstol eller annan behörig domstol, ska sådana bestämmelser begränsas eller elimineras i minsta möjliga utsträckning och ersättas med en giltig bestämmelse som bäst ger uttryck för avsikten med dessa Användarvillkor, så att dessa Användarvillkor förblir i full kraft och effekt. 
  Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och SquareTrade med avseende på din användning av webbplatsen, och alla andra skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser som tidigare funnits mellan dig och SquareTrade med avseende på sådan användning ersätts och upphävs härmed. 
  SquareTrades underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt uppfyllande av dessa Användarvillkor ska inte anses utgöra ett avstående av SquareTrade från någon bestämmelse eller från någon rättighet som SquareTrade har att genomdriva dessa Användarvillkor, och inte heller ska någon form av förfaringssätt mellan SquareTrade och dig eller någon annan part anses ändra någon bestämmelse i dessa Användarvillkor. Dessa användarvillkor ska inte tolkas så att de ger tredje part några rättigheter eller gottgörelser.

  Denna webbplats ger tillgång till information och data om produkter och/eller tjänster som tillhandahålls i ett antal internationella jurisdiktioner.  Webbplatsen kan därför innehålla referenser eller korsreferenser till SquareTrade-tjänster som inte gäller i ditt land. En sådan hänvisning innebär inte att SquareTrade har för avsikt att tillhandahålla sådana produkter, program eller tjänster i din jurisdiktion. 


   

 11. Friskrivningsklausul

  I den utsträckning som tillämplig lag medger exkluderar vi alla villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på den, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Vi tillhandahåller webbplatsen (inklusive all information för att göra ett anspråk) med rimlig kompetens och noggrannhet. Vi ansvarar inte för avbrott, tekniska fel eller fel som du kan uppleva när du besöker vår webbplats och som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om du drabbas av avbrott eller fel bör du försöka komma åt webbplatsen vid en senare tidpunkt eller använda det telefonnummer som anges i villkoren för ditt försäkringsbrev om du försöker göra ett anspråk.  
  Under alla omständigheter, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, är vårt maximala ansvar gentemot dig begränsat till 100 £ (hundra pund) eller motsvarande i din lokala valuta från tid till annan. Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskador som orsakats av vår eller våra anställdas, agenters eller underleverantörers vårdslöshet och för bedrägeri eller bedräglig framställning. 


   

 12. Skadeersättning

  Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla SquareTrade, anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, direktörer, entreprenörer, juridiska rådgivare och agenter ("Skadeståndstagare") skadeslösa mot alla anspråk, utgifter, skulder, förluster, kostnader och skador av alla slag, inklusive rimliga advokatkostnader, som Skadeståndstagarna kan ådra sig (i) i samband med din användning eller ditt missbruk av Webbplatsen eller någon hyperlänkad webbplats eller (ii) till följd av innehåll som du tillhandahåller. 
  Om du är en konsument ska avsnittet ovan om ansvarsfrihet inte vara tillämpligt för dig.


   

 13. Tillämplig lagstitning; Tvistlösning

  Du samtycker till att alla frågor som rör din tillgång till eller användning av webbplatsen och dessa användarvillkor regleras och tolkas i enlighet med lagen i det land där du är bosatt. Om det uppstår en rättslig tvist är både du och vi överens om att rättsliga förfaranden kommer att äga rum i domstolarna i det land där du är bosatt. Alla anspråk enligt dessa användarvillkor måste göras inom ett (1) år efter det att orsaken till talan uppstått, annars ska kravet eller orsaken till talan vara preskriberad. Krav som framställs enligt de separata köpvillkoren för varor och tjänster omfattas inte av denna begränsning. Ingen ersättning kan sökas eller erhållas för andra skador än kostnader för utlägg, förutom att den vinnande parten har rätt till kostnader och skäliga juridiska avgifter. I händelse av kontroverser eller tvister mellan SquareTrade och dig som uppstår på grund av eller i samband med din användning av webbplatsen ska parterna försöka att snabbt och i god tro lösa sådana tvister. Om vi inte kan lösa en sådan tvist inom en rimlig tid (inte mer än trettio (30) dagar) kan endera parten lämna en sådan meningsskiljaktighet eller tvist till medling. Om tvisten inte kan lösas genom medling ska parterna vara fria att utnyttja alla rättigheter eller rättsmedel som står till deras förfogande enligt tillämplig lag. 


   

 14. Kontaktinformation

  Om du har frågor rörande dessa användarvillkor, vänöigen kontakta SquareTrade på legal@squaretrade.com, eller skriftligt till 2nd Floor, 5 Golden Square, London W1F 9BS, United Kingdom eller Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara Cbd1070, Malta.
  Senast uppdaterad Augusti 2022