POLICY FOR NORSK

Forskrifter for WEEE

Forskrifter for avhending av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment)

I samsvar med WEEE

1.    Hvis du kjøper en ny mobiltelefon, kan du resirkulere den gamle enheten hos oss gratis 

 

2.   Hvorfor resirkulere? 

  • Uønsket elektrisk utstyr er den typen avfall som vokser raskest.

  • Mange elektriske artikler kan repareres eller resirkuleres, noe som sparer naturressurser og miljøet.

  • Hvis du ikke resirkulerer, vil elektrisk utstyr ende opp i deponering der farlige stoffer vil lekke ut og forårsake forurensning av jord og vann – noe som skader dyrelivet og menneskers helse. 


 

3. Vi kan hjelpe ...

 

Vi har gleden av å tilby kundene våre muligheten til å resirkulere den gamle mobiltelefonen når de kjøper en ny enhet. Ring oss for å få mer informasjon om hvordan du avhender elektrisk eller elektronisk avfall (WEEE) -

020 3514 2354 – Storbritannia

871 18 25 01 – España

308 801 295 – Portugal

07 2088 0340 – Deutschland

07 2088 0340 – Osterreich

0850 644 158 – Nederland

78 77 50 58 – Danmark

08 525 00 968 – Sverige

075 326 3464 – Suomi

21 49 20 59 – Norge

4.    WEEE-logoen  

Symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er der for å minne deg på at gammelt elektrisk utstyr kan resirkuleres. Det er nå merket med et symbol som viser en søppeldunk med kryss over. Ikke kast elektrisk utstyr (inkludert det som er merket med et symbol som viser en søppeldunk med kryss over) i søpla.