Eierskap av nettstedet

Eierskap av nettstedet – avtale om bruksvilkår

Disse bruksvilkårene («Bruksvilkårene») gjelder for brukere som befinner seg i Storbritannia (UK) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), og som har tilgang til SquareTrade-nettstedet på www.squaretrade.eu og alle tilknyttede nettsteder knyttet til www.squaretrade.eu av SquareTrade, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, inkludert www.squaretrade.com og andre SquareTrade-nettsteder rundt om i verden (samlebenevnelse «Nettstedet»). Nettstedet tilhører SquareTrade, Inc. («SquareTrade») og dets rettighetsinnehavere. Vi anbefaler at du laster ned og lagrer en kopi av disse bruksvilkårene for å kunne henvise til. VED Å BRUKE NETTSTEDET GODTAR DU DISSE BRUKSVILKÅRENE; HVIS DU IKKE SAMTYKKER, MÅ DU IKKE BRUKE NETTSTEDET.
SquareTrade forbeholder seg retten til når som helst å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse bruksvilkårene. Det er ditt ansvar å sjekke disse bruksvilkårene regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av nettstedet etter at endringer er blitt publisert, innebærer at du godtar og samtykker i endringene. Så lenge du overholder disse bruksvilkårene, gir SquareTrade deg et personlig, ikke-eksklusivt, ikke-overførbart, begrenset privilegium til å gå inn og bruke nettstedet.
 

 1. Bruk av innhold på nettstedet

  All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, fotografier, varemerker, logoer, lyder, musikk, kunst og datakode (samlet «Innhold»), inkludert, men ikke begrenset til, design, struktur, utvalg, koordinasjon, uttrykk, «utseende og preg», og tilordningen av slikt innhold som finnes på nettstedet, eies, kontrolleres eller lisensieres av eller til SquareTrade, og er beskyttet av lov om produktdesign, lover om opphavsrett, patenter og varemerker og diverse andre lover om immateriell eiendom og urettferdig konkurranse.
  Med unntak av det som uttrykkelig er oppgitt i disse bruksvilkårene, kan ingen deler av nettstedet og ikke noe innhold kopieres, reproduseres, publiseres, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres eller distribueres på noen som helst måte (inkludert «speiling») til en annen datamaskin, server, nettside eller annet medium for publisering eller distribusjon eller for kommersiell virksomhet, uten SquareTrades uttrykkelige skriftlige samtykke.


   

 2. Anmeldelser, kommentarer, kommunikasjon og annet innhold

  Du kan sende inn kommentarer og levere annet innhold så lenge innholdet ikke er uanstendig, ulovlig, truende eller injurierende, og så lenge innholdet ikke krenker personvernet eller krenker åndsretten eller andre rettigheter til en tredjepart. Videre kan slikt innhold ikke inneholde virus, masseutsendelser, kjedebrev eller noen form for «søppelpost». Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være en person eller enhet, eller på annen måte villede med utgangspunkt i informasjonens opprinnelse.
  Ved å sende inn informasjon gir du SquareTrade en ikke-eksklusiv, royalty-fri, varig, ugjenkallelig, verdensomspennende og fullstendig viderelisensierbar rett til å reprodusere, bruke, modifisere, publisere, tilpasse, oversette, lage avledede arbeider fra, distribuere og vise slikt innhold over hele verden i alle medier. Ved å sende inn informasjon bekrefter og garanterer du også at innholdet er nøyaktig; at du eier eller har tillatelse til å bruke innholdet du sender inn; og at bruk av innholdet ikke vil forårsake skade på noen person eller enhet. 
  Du gir også SquareTrade rett til å kontakte deg angående produkter og tjenester de tilbyr. Du kan når som helst avslutte dette abonnementet ved å 00 44 (0) 20 3514 2354.
  Hvis du er en forbruker, skal følgende avsnitt gjelde for deg i stedet for avsnittene beskrevet ovenfor. 
  Du kan sende inn kommentarer eller komme med andre kommentarer forutsatt at innholdet: (1) er ikke uanstendig, ulovlig, truende eller injurierende (noe som betyr at det kan skade det gode omdømmet til en annen part); (2) ikke krenker personvernet eller krenker åndsverk eller andre rettigheter til en tredjepart; (3) ikke inneholder noe virus, ikke er en masseutsendelse, et kjedebrev eller noen annen form for «søppelpost»; (4) vil ikke forårsake skade på en person; og (5) er nøyaktig, originalt, eid av deg, eller du har tillatelse til å sende det inn til oss. Du må heller ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være en person eller enhet eller på annen måte villede oss. 
  Ved å sende inn innhold gir du SquareTrade en ikke-eksklusiv (noe som betyr at du kan også gi rettighetene til noen andre), royalty-fri (som betyr gratis) evigvarende (som betyr at rettighetene vil vare for alltid) rett til å publisere, dele, poste, reprodusere, bruke (inkludert for å skape annet innhold), endre, tilpasse, oversette, distribuere og vise slikt innhold hvor som helst i verden i alle typer medier (inkludert, men ikke begrenset til nettsteder, apper, plattformer for sosiale medier, plattformer for utvidet eller virtuell virkelighet, metavers-miljøer, utendørs reklame, kino, utskrift, radio, TV og andre typer medier som kan eksistere nå eller i fremtiden) for å fremme SquareTrade.
  Hvis du sender inn en anmeldelse, gir du oss tillatelse til å bruke anmeldelsen i samsvar med lisensen angitt ovenfor. 


   

 3. Andre vilkår og betingelser

  Disse bruksvilkårene henviser til ytterligere vilkår, som også gjelder for din bruk av nettstedet vårt:
  Våre retningslinjer for personvern/informasjonskapsler 
  Ytterligere vilkår og betingelser kan gjelde for din bruk av nettstedet når vi kjører spesifikke aktiviteter eller tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, konkurranser, kampanjer eller andre lignende funksjoner, og du vil bli gitt en kopi av slike vilkår som kan gjelde for slik aktivitet. Du skal ikke delta i noen av disse aktivitetene hvis du ikke godtar å følge slike andre vilkår og betingelser. Hvis det er en konflikt mellom disse bruksvilkårene og vilkårene som er lagt ut for eller som gjelder for en spesifikk aktivitet eller tjeneste, vil de ytterligere vilkårene og betingelsene for aktivitetene eller tjenestene gjelde for din bruk av den delen av nettstedet eller den spesifikke tjenesten.

  SquareTrades forpliktelser, om noen, med hensyn til egne produkter og tjenester, styres utelukkende av avtalene som de er gitt i henhold til, og ingenting på dette nettstedet skal tolkes dithen at de endrer slike avtaler.
  For å få tilgang til SquareTrades vilkår og betingelser for forsikringspolisen, kan du se her.

  SquareTrade kan når som helst og uten varsel utføre endringer på alle produkter eller tjenester som tilbys på nettstedet, eller til gjeldende priser for slike produkter eller tjenester. Informasjonen på nettstedet med hensyn til produkter og tjenester, kan være utdatert, og SquareTrade forplikter seg ikke til å oppdatere innholdet på nettstedet med hensyn til slike produkter og tjenester.


   

 4. Immateriell eiendomsrett til materialene på nettstedet vårt

  Nettstedet og innholdet på nettstedet tilhører SquareTrade eller dets leverandører og er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale traktatbestemmelser. Sammenstilling, organisering og visning av innholdet samt all programvare og alle oppfinnelser som brukes på og i forbindelse med dette nettstedet, er den eksklusive eiendommen til SquareTrade. SquareTrade forbeholder seg alle rettigheter på nettstedet og dets innhold som ikke spesifikt gis i noen avtaler med SquareTrade eller i bruksvilkårene.
  SquareTrade respekterer andres immaterielle eiendom. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, kan du kontakte oss på legal@squaretrade.com.
  SQUARETRADE og andre merker som er angitt på nettstedet vårt, er registrerte varemerker som tilhører SquareTrade. Andre SquareTrade-merker, grafikk, logoer, sideoverskrift, knappeikoner, skript som er notert på nettstedet, er SquareTrades servicemerker, varemerker og produktdesignrettigheter, og er utelukkende og eksklusivt eiendommen til SquareTrade. SquareTrades servicemerker, varemerker og produktdesignrettigheter kan ikke brukes på en måte som kan forårsake forvirring blant forbrukere, på måter som er nedsettende overfor eller gir dårlig omdømme for SquareTrade, ei heller i forbindelse med enhver tjeneste eller et produkt som ikke er sponset, godkjent eller produsert av SquareTrade. Alle andre varemerker som ikke eies av SquareTrade som vises på dette nettstedet, tilhører sine respektive eiere, enten de er eller ikke er tilknyttet, koblet til eller sponset av SquareTrade.


   

 5. Kontoer, passord og sikkerhet

  Visse funksjoner eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet, kan kreve at du åpner en konto. Du er fullt ut ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til informasjonen du har ifm. kontoen din, inkludert passordet ditt, og for all aktivitet som utføres med kontoen som følge av at du unnlater å holde denne informasjonen sikker og konfidensiell. Du samtykker å varsle SquareTrade umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen eller passordet ditt, eller andre sikkerhetsbrudd. Du kan holdes ansvarlig for tap som SquareTrade pådrar seg eller andre brukere av eller besøkende på nettstedet på grunn av at noen andre bruker din ID, ditt passord eller din konto som følge av at du unnlater å holde kontoinformasjonen din sikker og konfidensiell.
  Du kan ikke bruke noen andres ID, passord eller konto på noe som helst tidspunkt uten uttrykkelig tillatelse og samtykke fra innehaveren av den ID-en, passordet eller kontoen. SquareTrade kan ikke og skal ikke være erstatningsansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av din manglende overholdelse av disse forpliktelsene.


   

 6. Personvernerklæringer

  SquareTrade er forpliktet til å opprettholde personvernet til alle enkeltpersoner som åpner SquareTrades nettsted og tjenester. Du kan se våre retningslinjer for personvern her.
  Vi kan bruke informasjonskapsler eller lignende teknologier til å lagre visse typer informasjon hver gang du bruker nettstedet. Du kan finne ut mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier i retningslinjene for personvern. Du kan se våre retningslinjer for personvern her.


   

 7. Koblinger til andre nettsteder og til SquareTrade-nettstedet

  Dette nettstedet kan inneholde koblinger til andre uavhengige tredjepartsnettsteder («koblede nettsteder»). Disse koblingene til nettsteder gis utelukkende som en hjelp til våre besøkende. Nettsteder som er koblet til er ikke under SquareTrades kontroll, og SquareTrade er ikke ansvarlig for og støtter ikke innholdet på slike koblede nettsteder, inkludert informasjon eller materialer på slike tilknyttede nettsteder. Koblede nettsteder kan ha egne vilkår for bruk, retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. Du må ta din egen uavhengige vurdering angående din samhandling med disse koblede nettstedene.

   


   

 8. Brudd på disse bruksvilkårene

  SquareTrade kan avsløre all informasjon vi har om deg (inkludert din identitet) hvis vi finner at slik avsløring er nødvendig i forbindelse med en etterforskning eller klage angående din bruk av nettstedet, eller for å identifisere, kontakte eller ta rettslige skritt mot noen som kan forårsake personskade eller interferens med (enten tilsiktet eller utilsiktet) SquareTrades rettigheter eller eiendom, eller rettighetene eller eiendommen til besøkende til eller brukere av nettstedet, inkludert SquareTrades kunder. SquareTrade forbeholder seg retten til enhver tid å fremlegge all informasjon som SquareTrade anser som nødvendig for å overholde gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller forespørsler fra myndighetene. SquareTrade kan også avsløre informasjonen din når SquareTrade avgjør at gjeldende lov krever eller tillater slik avsløring, inkludert utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for svindelbeskyttelsesformål.
  Du erkjenner og samtykker i at SquareTrade kan bevare alle overføringer eller kommunikasjon fra deg med SquareTrade gjennom nettstedet eller en tjeneste som tilbys på eller gjennom nettstedet, og kan også fremlegge slike data hvis dette kreves ved lov eller SquareTrade bestemmer at slik bevaring eller bekjentgjøring er rimelig nødvendig for å (1) overholde juridiske prosesser, (2) håndheve disse bruksvilkårene, (3) svare på påstander om at slike data bryter andres rettigheter, eller (4) beskytte rettighetene, eiendommen eller personlig sikkerhet for SquareTrade, SquareTrades ansatte, brukere av eller besøkende på nettstedet og offentligheten.
  Du samtykker i at SquareTrade kan, etter eget skjønn og uten forvarsel, avslutte din tilgang til nettstedet og/eller blokkere din fremtidige tilgang til nettstedet hvis vi finner at du har brutt disse bruksvilkårene eller andre avtaler eller retningslinjer som kan være forbundet med din bruk av nettstedet. Hvis du er en forbruker og ikke får tilgang til nettstedet for å fremsette et krav, kan du bruke telefonnummeret som er oppgitt i polisens vilkår og betingelser for å fremsette kravet. 
  Du erklærer også enighet med at om du bryter noen av disse bruksvilkårene, vil det utgjøre en ulovlig og urettferdig forretningspraksis og vil forårsake uopprettelig skade på SquareTrade som ikke vil kunne erstattes finansielt, og du samtykker i at SquareTrade innhenter håndhevbar eller likeverdig oppreisning som SquareTrade anser nødvendig eller passende i slike tilfeller. Disse rettsmidlene kommer i tillegg til andre rettsmidler SquareTrade kan ha etter lov eller billighet.  Dette avsnittet skal ikke gjelde for forbrukere.

  Du samtykker i at SquareTrade kan, etter eget skjønn (eller, hvis du er en forbruker der det er helt nødvendig), og uten forvarsel, avslutte din tilgang til nettstedet av grunner som inkluderer (men ikke er begrenset til) (1) forespørsler fra politimyndigheter eller andre offentlige etater, (2) en forespørsel fra deg (selvstartede kontoslettelser), (3) opphør eller vesentlig endring av nettstedet eller en tjeneste som tilbys på eller gjennom nettstedet, eller (4) uventede tekniske problemer eller vanskeligheter. Vi vil gjøre alle rimelige forsøk på å gjenopprette nettstedet vårt for forbrukere som ønsker å fremme krav uansett tidspunkt. 

  Hvis SquareTrade tar rettslige skritt mot deg som følge av ditt brudd på disse bruksvilkårene, vil SquareTrade ha rett til å få tilbake fra deg, og du samtykker i å betale, alle rimelige juridiske honorarer og kostnader ved slike saker, i tillegg til eventuell annen oppreisning som tildeles SquareTrade. Du samtykker i at SquareTrade ikke vil være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for oppsigelse av din tilgang til nettstedet som følge av brudd på disse bruksvilkårene. Dette avsnittet skal ikke gjelde for forbrukere. 


   

 9. Ugyldig hvor forbudt

  SquareTrade administrerer og driver www.squaretrade.eu og www.squaretrade.com-nettstedene fra sine lokaler i San Francisco, California USA, Birkirkara, Malta og London i Storbritannia, og fra alle steder der selskapet opererer i alle EØS-medlemsland. Selv om nettstedet er tilgjengelig over hele verden, er ikke alle funksjoner, produkter eller tjenester som diskuteres, vises til, leveres eller tilbys gjennom eller på nettstedet, tilgjengelige for alle personer eller på alle geografiske steder, eller egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor USA, Storbritannia og EØS. 
  SquareTrade forbeholder seg retten til å begrense leveringen og antallet funksjoner, produkter eller tjenester til en person eller et geografisk område, etter eget skjønn. Alle tilbud om funksjoner, produkter eller tjenester som tilbys på nettstedet, er ugyldige der det er forbudt. Dette avsnittet skal ikke gjelde for forbrukere. 
  Hvis du velger å gå inn på nettstedet i et land utenfor EØS, gjør du dette på eget initiativ, og du er ene og alene ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover.


   

 10. Diverse

  Du kan ikke bruke eller eksportere eller reeksportere innhold eller noen kopi eller tilpasning av slikt innhold, eller produkter eller tjenester som tilbys på nettstedet, i strid med gjeldende lover eller forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, USAs eksportlover og -forskrifter. Dette avsnittet skal ikke gjelde for forbrukere.

  Hvis noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene ansees av en domstol eller annen rettsinstans som har kompetent jurisdiksjon, som ugyldig eller ikke rettskraftig, skal slike bestemmelser begrenses eller elimineres i den grad det er nødvendig og erstattes med en gyldig bestemmelse som best inkorporerer hensikten til disse bruksvilkårene, slik at disse bruksvilkårene skal gjelde fullt og helt. 
  Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og SquareTrade med hensyn til din bruk av nettstedet, og alle eventuelle skriftlige eller muntlige avtaler eller forståelser som tidligere eksisterte mellom deg og SquareTrade med hensyn til slik bruk, erstattes og kanselleres herved. 
  SquareTrades unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng overholdelse av disse bruksvilkårene skal ikke tolkes som at SquareTrade fraskriver seg noen av bestemmelse eller noen rett de har til å håndheve disse bruksvilkårene, og ingen praksis mellom SquareTrade og deg eller noen annen part skal anses å endre noen bestemmelse i disse bruksvilkårene. Disse bruksvilkårene skal ikke tolkes eller forstås dithen at de gir noen rettigheter eller rettsmidler til tredjeparter.

  Dette nettstedet gir tilgang til informasjon og data som er relevante for produkter og/eller tjenester levert i en rekke internasjonale jurisdiksjoner.  Nettstedet kan derfor inneholde referanser til eller kryssreferanser til SquareTrade-tjenester som ikke gjelder i ditt land. Slik henvisning betyr ikke at SquareTrade har til hensikt å levere slike produkter, programmer eller tjenester i din jurisdiksjon. 


   

 11. Ansvarsfraskrivelse

  I den grad det tillates i henhold til gjeldende lovverk, ekskluderer vi alle betingelser, garantier, fremstillinger eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet vårt eller innhold på det, enten det er uttrykkelig eller underforstått. Vi leverer nettstedet (inkludert all informasjon for å fremsette et krav) med rimelig dyktighet og varsomhet. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle avbrudd, tekniske feil eller feil som du kan oppleve når du går inn på nettstedet vårt utenfor vår rimelige kontroll. Hvis du opplever avbrudd eller feil, kan du prøve å få tilgang til nettstedet på et senere tidspunkt og dato, eller bruke telefonnummeret som er oppgitt i polisens vilkår og betingelser, hvis du prøver å fremsette et krav.  
  Uansett, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal vårt maksimale ansvar overfor deg være begrenset til GBP 100 (ett hundre pund) eller tilsvarende i din lokale valuta fra tid til annen. Vi ekskluderer eller begrenser ikke på noen måte erstatningsansvaret vårt overfor deg der det vil være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer erstatningsansvar for dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet eller forsømmelse av våre ansatte, agenter eller underleverandører, og for svindel eller bedragersk feilinformasjon. 


   

 12. Erstatning

  Du samtykker i å forsvare, beskytte og holde skadesløse SquareTrade, ansatte, tjenestemenn, direktører, entreprenører, juridiske rådgivere og agenter («De skadesløsholdte») mot alle krav, utgifter, ansvar, tap, kostnader og skader av noe slag, inkludert rimelig juridiske honorarer, som De skadesløsholdte kan utsettes for (i) i forbindelse med din bruk eller misbruk av nettstedet eller et hyperkoblet nettsted, eller (ii) som følge av innhold du leverer.
  Hvis du er en forbruker, skal avsnittet ovenfor i forbindelse med å holde skadesløs ikke gjelde for deg.


   

 13. Gjeldende lovverk; tvisteløsning

  Du samtykker i at alle saker relatert til din tilgang til eller bruk av nettstedet og disse bruksvilkårene styres av og tolkes i henhold til loven i det landet du er bosatt i. Hvis det oppstår en juridisk tvist, er både du og vi enige i at rettslige skritt vil finne sted i domstolene i landet der du er bosatt. Ethvert krav i henhold til disse bruksvilkårene må være fremsatt innen ett (1) år etter at årsaken til handlingen oppstår, ellers er et slikt krav eller saksgang sperret. Krav fremsatt under de separate vilkårene og betingelsene for kjøp av varer og tjenester er ikke underlagt denne begrensningen. Ingen gjenvinning kan søkes eller mottas for andre skader enn egne utgifter, bortsett fra at den parten som vinner har rett til å få dekket kostnader og rimelige juridiske honorarer. Ved eventuelle uenigheter eller tvister mellom SquareTrade og deg som oppstår ut av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet, skal partene forsøke, raskt og i god tro, å løse slike tvister. Hvis vi ikke kan løse en slik tvist innen rimelig tid (som ikke skal overskride tretti (30) dager), kan begge parter oversende en uenighet eller tvist til megling. Hvis tvisten ikke kan løses gjennom megling, skal partene fritt kunne forfølge ethvert rettsmiddel som er tilgjengelig for dem i henhold til gjeldende lov.


   

 14. Kontaktinformasjon

  Hvis du har spørsmål angående disse bruksvilkårene, kan du kontakte SquareTrade på legal@squaretrade.com, eller sende et brev til 2nd Floor, 5 Golden Square, London W1F 9BS, United Kingdom eller Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara Cbd1070, Malta.
  Sist oppdatert august 2022