NEDERLANDS BELEID

De WEEE-regeling 

De regeling inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations)

Naleving van de WEEE-regeling

1.    Als u een nieuwe mobiele telefoon koopt, kunt u uw oude apparaat bij ons gratis recyclen. 

 

2.   Waarom recyclen? 

  • Ongewenste elektrische apparatuur is de snelst groeiende vorm van afval.

  • Veel elektrische apparaten kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden gespaard.

  • Als u niet recyclet, komt elektrische apparatuur op een stortplaats terecht waar gevaarlijke stoffen uitlekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken - schadelijk voor de natuur en de volksgezondheid. 


 

3. Wij kunnen u helpen...

 

Wij bieden onze klanten graag de mogelijkheid om hun oude mobiele telefoon te recyclen bij aankoop van een nieuw toestel. Bel ons voor meer informatie over het weggooien van uw afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (WEEE).

 020 3514 2354 - UK

 871 18 25 01 - España

 308 801 295 - Portugal

 07 2088 0340 - Deutschland

 07 2088 0340 - Österreich

 0850 644 158 - Nederland

 78 77 50 58 - Danmark

 08 525 00 968 - Sverige

 075 326 3464 - Suomi

 21 49 20 59 - Norge

4.    Het WEEE-logo 

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat oude elektrische apparatuur kan worden gerecycled. Gooi geen elektrische apparatuur in de vuilnisbak (ook niet die met het symbool van de doorkruiste vuilnisbak)