Panaszkezelési eljárás

Amit ígérünk

 

A SquareTrade Europe BV (SquareTrade) elkötelezett aziránt, hogy mindenkor a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsa az ügyfeleinknek. Tudjuk, hogy a dolgok nem mindig a terv szerint alakulnak, és néha úgy érezheted, hogy cserben hagytunk. Ha ez történik, szeretnénk, hogy elmondd nekünk. Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy mindent gyorsan és tisztességesen orvosoljunk. 
A SquareTrade engedélyezését és felügyeletét a Máltai Pénzügyi Felügyeleti Hatóság végzi, és minden beérkező panaszt a jogi követelményeknek megfelelően kezelünk. 
A SquareTrade biztosítási ügynökként van bejegyezve Máltán, és határon átnyúló tevékenységet végez.  Ez azt jelenti, hogy biztosításértékesítési szolgáltatásokat nyújthat különböző EU-tagállamokban és EGT-joghatóságokban, beleértve a lakóhelyed szerinti országot is. A SquareTrade Máltán bejegyzett biztosítótársaság, a Starr Europe Insurance Limited megbízott ügynöke. A Biztosító a panaszkezelést átadta a SquareTrade részére. A panaszkezelési eljárás díjmentes.
 

Hogyan lehet panaszt benyújtani?

Ha bármely szempontból elégedetlen vagy a biztosítási terméked értékesítésével vagy kezelésével, kérjük, először vedd fel a kapcsolatot a SquareTrade-del az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

  • Telefonon: 0032 800 12 823 – vonalak hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között, szombaton pedig 9 és 13 óra között fogadnak hívásokat.
  • Üzletben vagy az interneten: Ahol megkötötted a biztosítást. 
  • E-mailben:  complaintseu@squaretrade.com 
  • Levélben:  

Director - Customer  Service (Igazgató – ügyfélszolgálat)  
SquareTrade Europe BV
Avenue du Port 86C Box 204
1000 Brussels (Brüsszel)
Belgium (Belgium)

Kérjük, hogy panaszod SquareTrade általi kivizsgálásának segítése érdekében a panasz tartalmazza az alábbi információkat:

  • Teljes neved és postai címed
  • A panasz leírása
  • A kapcsolatfelvétel előnyben részesített módja
  • A SquareTrade-től kapott biztosítási csomagod száma, ha rendelkezel ilyennel.

Mi a következő lépés?

Magasan képzett és elkötelezett munkatársaink segíteni fognak az eljárás folyamán és törekednek arra, hogy a legtöbb panaszt a beérkezéstől számított három munkanapon belül rendezzék. 


1 munkanapon belül
A panaszod beérkezését visszaigazoljuk és tájékoztatunk arról, hogy ki fogja azt intézni.
Folyamatosan tájékoztatunk
Miután visszaigazoltuk a panaszodat, felvesszük veled a kapcsolatot és folyamatosan tájékoztatunk a panaszkezelési eljárás menetéről, amennyiben figyelmedet igénylő további információ vagy kérdés merül fel.
15 munkanapon belül 
A panaszodra írásbeli Végleges Választ küldünk, melyben tájékoztatunk: 

  • a panasz kivizsgálásáról és arról, hogyan jutottunk erre a döntésre; vagy 
  • annak indokairól, hogy miért nem tudunk még választ adni a panaszodra.

Mindkét esetben részletesen tájékoztatunk arról, hogy miként tudod felvenni a kapcsolatot a Pénzügyi Szolgáltatások Választottbírósági Hivatalával, amennyiben a válaszunkat követően továbbra is elégedetlen vagy. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Végleges Válasz megküldése a SquareTrade panaszkezelési eljárását lezárja. A SquareTrade teljes mértékben együttműködik a Pénzügyi Szolgáltatások Választottbírósági Hivatalával, amennyiben az ügyet a Hivatal elé terjeszted. 

Független Felülvizsgálat

Amennyiben elégedetlen vagy a végleges válasszal vagy annak indokával, hogy miért nem adtunk még választ a panaszodra, kérheted a panaszod felülvizsgálatát a Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Döntőbírói Hivataltól. 
A Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Döntőbírói Hivatal egy független panaszkezelési szolgálat Máltán. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Döntőbírói Hivatal kizárólag abban az esetben fogadja el a panaszt, ha azt írásban nyilvántartásba vette a SquareTrade Europe BV attól a naptól számított 2 éven belül, amikor a panasz tárgyáról tudomást szereztél vagy arról észszerűen tudomást kellett volna szerezned. A Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Döntőbírói Hivatal részére 25 EUR összegű díj fizetendő, amely összeg visszatéríthető abban az esetben, ha a Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Döntőbírói Hivatal döntéshozatalát megelőzően a felek megegyezésre jutnak. 
Ügyed Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Döntőbírói Hivatal elé terjesztése nem zárja ki jogi eljárás megindítására vonatkozó jogodat. 
Mivel a Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Döntőbírói Hivatal kizárólag akkor veszi figyelembe a panaszodat, ha már megpróbáltad megoldani velünk az ügyet, először értesíts minket a problémákról, és mi mindent megteszünk, hogy segítsünk neked.


Elérhetőségi adataik:


Telefonszám: (+356) 21 249 245 vagy 
Díjmentesen hívható telefonszám: 80 072 366 (a hívás akkor ingyenes, ha azt Máltáról kezdeményezik vezetékes telefonról; egyéb esetben a hívó fél 

Webhely: https://www.financialarbiter.org.mt/ 

Postai levél:

Office of the Arbiter for Financial Services First Floor 
St Calcedonius Square 
Floriana 
FRN1530 
Malta (Málta)
 

A Pénzügyi Békéltető Testület (a továbbiakban: PBT) a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, bíróság által kijelölt testület, amely bíróságon kívüli alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújt a pénzügyi szolgáltatókkal szemben vitában álló fogyasztók számára.  A PBT közvetít, valamint kivizsgálja és elbírálja az ügyfelek által benyújtott panaszokat annak érdekében, hogy mindkét fél között megegyezés szülessen. A panasz PBT elé terjesztésének nincs meghatározott határideje, így a panaszod bármikor benyújtható.


Az ügyed PBT elé terjesztése nem zárja ki jogi eljárás megindítására vonatkozó jogodat, és díjmentes.
A PBT-hez panaszt írásban kell benyújtani.


Elérhetőségi adataik:

E-mail-cím: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu

Telefonszám: 
Telefonszám: +36-80-203-776

Webhely: https://www.mnb.hu/bekeltetes 


• Postai levél: 
Pénzügyi Békéltető Testület
H-1525 
Budapest
Pf.:172

 

 

Jogorvoslatok (alternatív vitarendezés)

Amennyiben akár Te, akár a SquareTrade nem ért(esz) egyet a Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Döntőbírói Hivatal vagy a Pénzügyi Békéltető Testület által hozott döntéssel, fellebbezés nyújtható be a Fellebbviteli Bíróság (Alsóbb szintű joghatóság) részére a határozatnak mindkét féllel való közlésétől számított, vagy attól a naptól számított 20 napon belül, amikor a döntőbíró által adott értelmezést, pontosítást vagy helyesbítést mindkét féllel közölték. 
A máltai Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Döntőbírói Hivatal és a Pénzügyi Békéltető Testület is tagja a FIN-NET-nek, amely a pénzügyi szolgáltatások területén a fogyasztói panaszok bíróságon kívüli rendezéséért felelős nemzeti szervezetek hálózata. A FIN-NET alternatív vitarendezési mechanizmus, és a határon átnyúló pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő viták rendezése segítésére jött létre. A FIN-NET az Európai Gazdasági Térség országai, azaz az EU-tagállamok, Norvégia, Liechtenstein és Izland által létrehozott szervezet. Amennyiben nehézségekbe ütközöl a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy a máltai Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Döntőbírói Hivatalhoz való fordulás során, például nyelvi problémák miatt, benyújthatod a panaszodat az országodban működő FIN-NET-taghoz az alábbi hivatkozásra kattintva az elérhetőségekért: 
– A FIN-NET tagjai országonként | Európai Bizottság (europa.eu)