Használati feltételekre

A Webhely tulajdonosa;

Használati feltételekre vonatkozó Megállapodás

A jelen Használati feltételek (a „Használati feltételek“) a SquareTrade www.squaretrade.eu címen található webhelyére, valamint a SquareTrade, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai által www.squaretrade.eu webhelyhez társított valamennyi webhelyre, beleértve a www.squaretrade.com webhelyre vagy a világszerte elérhető egyéb SquareTrade webhelyekre (a „Webhely”) belépő, az Egyesült Királyság (UK) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén lévő felhasználókra vonatkozik. A Webhely a SquareTrade, Inc. („SquareTrade“) és licencadói tulajdona. Javasoljuk a jelen Használati feltételek másolatának letöltését és elmentését későbbi felhasználás céljából. A JELEN WEBHELY HASZNÁLATA A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT JELENTI; AMENNYIBEN EZZEL NEM ÉRTESZ EGYET, NE HASZNÁLD A WEBHELYET.


A SquareTrade fenntartja a jogot arra, hogy saját döntése alapján a jelen Használati feltételeket bármikor megváltoztassa vagy módosítsa, illetve ahhoz új részeket adjon vagy abból részeket eltávolítson. A jelen Használati feltételek változásainak nyomon követése a te felelősséged. A Webhely használatának folytatása a változások közzétételét követően azt jelenti, hogy a változásokat elfogadod és jóváhagyod. Mindaddig, amíg a jelen Használati feltételeket betartod, a SquareTrade a Webhelyre vonatkozóan személyre szóló, nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott belépési jogosultságot biztosít számodra.

 1. A Webhely tartalmának felhasználása

  A Webhelyen található minden szöveg, grafika, felhasználói felület, vizuális felület, fénykép, védjegy, logó, hang, zene, művészeti alkotás és számítógépes kód (együttesen: „Tartalom”), beleértve, de nem kizárólagosan az ilyen Tartalom tervezését, szerkezetét, kiválasztását, koordinálását, kifejezését, „megjelenését” és elrendezését, a SquareTrade tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll vagy a SquareTrade arra vonatkozóan engedélyt kapott, és a kereskedelmi megjelenés, a szerzői jog, a szabadalmi és védjegyjogok, valamint különböző egyéb szellemi tulajdonjogok és a tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabályok által védett.
  Amennyiben a jelen Használati feltételek kifejezetten eltérően nem rendelkeznek, a Webhely részei és a Tartalom nem másolható, nem többszörözhető, nem közölhető újra, nem tölthető fel, nem tehető közzé, nem jeleníthető meg nyilvánosan, nem kódolható, nem fordítható le, nem továbbítható és nem terjeszthető semmilyen módon (a továbbiakban „tükrözés“) bármely más számítógépre, szerverre, webhelyre vagy más hordozóra közzététel vagy terjesztés céljából vagy bármilyen kereskedelmi vállalkozás számára, a SquareTrade kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.


   

 2. Vélemények, megjegyzések, közlemények és egyéb tartalmak

  Lehetőséged van megjegyzések és egyéb tartalmak benyújtására mindaddig, amíg a tartalom nem obszcén, illegális, fenyegető vagy rágalmazó, és amíg a tartalom nem sérti harmadik fél magánéletét vagy szellemi tulajdonát vagy egyéb jogait. Az ilyen tartalmak továbbá nem tartalmazhatnak vírust, tömeges küldeményeket, láncleveleket vagy bármilyen kéretlen üzeneteket („spam“). Nem használhatsz hamis e-mail címet, nem adhatod ki magad más személynek vagy entitásnak és egyéb módon sem lehetsz félrevezető az információ eredetét illetően.
  Az információ benyújtásával nem kizárólagos, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő és használatra teljes mértékben tovább engedélyezhető jogot engedsz a SquareTrade részére a tartalom sokszorosítására, használatára, módosítására, közzétételére, adaptálására, fordítására és megjelenítésére világszerte, bármilyen médiumon keresztül. Az információ benyújtásával kijelented és szavatolod, hogy a tartalom pontos; a benyújtott tartalomnak te vagy a tulajdonosa vagy annak használatára engedélyed van; és a tartalom használata nem okozza más személy vagy entitás sérelmét. 
  Feljogosítod továbbá a SquareTrade-et arra, hogy kapcsolatba lépjen veled a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban. Az ilyen kapcsolatfelvételt bármikor letilthatod a legal@squaretrade.com e-mail címen.
  Amennyiben fogyasztónak minősülsz, a fenti rendelkezések helyett az alábbi rendelkezések vonatkoznak rád. 
  Lehetőséged van tartalom vagy megjegyzés benyújtására, feltéve, hogy az ilyen tartalom: (1) nem obszcén, illegális, fenyegető vagy rágalmazó (ami azt jelenti, hogy jogtalanul sértheti egy másik fél jó hírnevét); (2) nem sérti harmadik fél magánéletét, szellemi tulajdonát vagy egyéb jogait; (3) nem tartalmaz vírusokat, nem tömeges küldemény, lánclevél vagy másfajta kéretlen üzenet („spam”); (4) nem okoz kárt senkinek; és (5) pontos, eredeti, a tulajdonodban áll vagy engedélyt kaptál arra, hogy elküldd nekünk. Nem használhatsz hamis e-mail címet, nem adhatod ki magad más személynek vagy entitásnak és egyéb módon sem lehetsz félrevezető az információ eredetét illetően. 
  A tartalom benyújtásával nem kizárólagos (ami azt jelenti, hogy más számára jogot biztosíthatsz), jogdíjmentes (vagyis ingyenes), örökös (azaz időben korlátlan) jogot engedsz a SquareTrade részére az ilyen tartalmak nyilvánosságra hozatalára, megosztására, közzétételére, reprodukciójára, használatára (beleértve más tartalmak létrehozásához is), módosítására, adaptálására, lefordítására, terjesztésére és megjelenítésére a világ bármely pontján, bármilyen médiatípusban (beleértve, de nem kizárólagosan a webhelyeket, alkalmazásokat, közösségi média platformokat, kiterjesztett vagy virtuális valóság platformokat, metaverse-környezeteket, kültéri reklámokat, mozit, nyomtatott kiadványokat, rádiót, televíziót és bármely más, jelenleg vagy a jövőben létező médiatípust) a SquareTrade népszerűsítése céljából.
  Értékelés benyújtása esetén engedélyezed számunkra, hogy az értékelést a fenti jogosultságoknak megfelelően használjuk.


   

3. Egyéb szerződési feltételek

A jelen Használati feltételek hivatkozást tartalmaznak egyéb szerződési feltételekre, melyen szintén alkalmazandók a Webhelyünk általad történő használatára:


Személyesadat-védelmi Tájékoztatónk és Cookie Szabályzatunk


Bizonyos tevékenységeink vagy szolgáltatásaink végrehajtásakor a Webhely általad történő használatára további rendelkezések és feltételek vonatkozhatnak, beleértve, többek között, a versenyeket, promóciókat vagy más hasonló funkciókat. Az ilyen tevékenységekre vonatkozó feltételek másolatát megkapod. A fenti tevékenységekben nem vehetsz részt, ha az azokra vonatkozó további feltételekhez nem járulsz hozzá. A jelen Használati feltételek és a bizonyos tevékenységekre vagy szolgáltatásokra irányadó rendelkezések közötti ellentmondás esetén az ilyen tevékenységekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó feltételek és rendelkezések irányadók a Webhely vonatkozó része vagy az adott szolgáltatás igénybevétele tekintetében.

A SquareTrade termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit, amennyiben vannak, kizárólag az azokra vonatkozó szerződések szabályozzák és a jelen Webhely tartalma semmilyen tekintetben nem értelmezhető az ilyen szerződések módosításának.


A SquareTrade biztosítási kötvényekre vonatozó Szerződési Feltételek itt megtekinthetők.

A Webhelyen ajánlott bármely terméket és szolgáltatást, vagy a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó árat a SquareTrade bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja. A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó, a Webhelyen található anyagok elavulhatnak. A SquareTrade nem vállal kötelezettséget a Webhelyen található, a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ilyen anyagok frissítésére.


 

4. A Webhelyen található anyagokra vonatkozó szellemi tulajdonjogok tulajdonosa

A Webhely, illetve a Webhelyen található tartalom a SquareTrade vagy beszállítói tulajdona és szerzői jogi, valamint nemzetközi egyezmények szerinti védelem alatt áll. A tartalom összeállítása, szervezése és megjelenítése, valamint a jelen Webhelyen, illetve azzal kapcsolatban használt valamennyi szoftver és találmány a SquareTrade kizárólagos tulajdonát képezi. A SquareTrade Webhelyre és annak tartalmára vonatkozó, a SquareTrade-del kötött megállapodásokban vagy a Használati feltételekben nem szereplő valamennyi jogot fenntartja.
A SquareTrade tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát. Amennyiben úgy véled, hogy az általad létrehozott szellemi termék szerzői jogsértést megvalósító módon másolt, kérjük, lépj velünk kapcsolatba a legal@squaretrade.com email címen.
A SQUARETRADE és a Webhelyünkön megjelenített más márkajelzések a SquareTrade bejegyzett védjegyei. A Webhelyen feltüntetett egyéb SquareTrade márkajelzések, grafikák, logók, oldalcímek, gombikonok, szkriptek a SquareTrade szolgáltatási márkajelzései, védjegyei és kereskedelmi megjelenése, amelyek a SquareTrade kizárólagos tulajdonát képezik. A SquareTrade szolgáltatási védjegyei, védjegyei és kereskedelmi megjelenése nem használható fel olyan módon, amely a fogyasztók számára megtévesztő lehet, vagy amely becsmérli vagy lejáratja a SquareTrade-et, illetve olyan szolgáltatással vagy termékkel kapcsolatban, amelyet nem a SquareTrade szponzorál, támogat vagy állít elő. A Webhelyen megjelenő, nem a SquareTrade tulajdonában álló minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona, akik esetleg nem állnak a SquareTrade-del kapcsolatban vagy nem a SquareTrade által támogatottak.


 

5. Fiókok, jelszavak és biztonság

A Webhelyen vagy azon keresztül kínált egyes funkciók vagy szolgáltatások igénybevételéhez fiókot kell létrehoznod. A fiókoddal kapcsolatos információk, beleértve a jelszavad bizalmas kezeléséért, valamint az információ biztonságos és bizalmas kezelésének megsértése miatt a fiókodat érintő minden tevékenységért teljeskörű felelősség terhel. Vállalod, hogy haladéktalanul értesíted a SquareTrade-et a fiókod vagy jelszavad illetéktelen használata vagy a biztonság bármely más megsértése esetén. A SquareTrade vagy a Webhely bármely más felhasználója vagy látogatója által elszenvedett, a fiókodra vonatkozó információk biztonságos és bizalmas kezelésének elmulasztása miatt a felhasználóneved, jelszavad vagy a fiókod más általi használatával kapcsolatos vesztéségért felelősség terhelhet.
Más személy felhasználói azonosítóját, jelszavát vagy fiókját nem használhatod az adott azonosító, jelszó vagy fiók tulajdonosának kifejezett engedélye nélkül. A fenti kötelezettségek nem teljesítéséből eredő veszteségért és kárért a SquareTrade nem felel.


 

6. Személyesadat-védelmi Nyilatkozatok

A SquareTrade elkötelezett a webhelyét használó és szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi magánszemély személyes adatainak védelme iránt. A személyesadat-védelmi tájékoztató megtekinthető itt
Bizonyos információk tárolása érdekében a Webhely minden egyes látogatásakor sütiket vagy hasonló technológiákat alkalmazhatunk. A sütik vagy hasonló technológiák használatáról további információk elérhetők a személyesadat-védelmi tájékoztatónkban. A személyesadat-védelmi tájékoztató megtekinthető itt.


 

7. Más webhelyekre és a SquareTrade Kereskedési Webhelyére mutató linkek

Ez a Webhely más, független harmadik felek webhelyeire mutató linkeket tartalmazhat („Linkelt Webhelyek“). Ezek a Linkelt Webhelyek kizárólag a látogatóink kényelmét szolgálják. Ezek a Linkelt Webhelyek nem állnak a SquareTrade ellenőrzése alatt és a SquareTrade nem felelős és nem hagyja jóvá a Linkelt Webhelyek tartalmát, beleértve a Linkelt Webhelyeken található információkat vagy anyagokat. A Linkelt Webhelyekre külön használati feltételek, személyesadat-védelmi tájékoztató és sütiszabályzat vonatkozhat. A Linkelt Wróebhelyek használatáról saját, független döntést kell hoznod.

 


 

8. A jelen Használati feltételek megsértése

A SquareTrade megoszthatja a birtokában lévő, rád vonatkozó információkat (beleértve a személyazonosságodat), ha megítélése szerint ez a Webhely általad történő használatával kapcsolatos valamely nyomozással vagy panasszal kapcsolatban, vagy a SquareTrade jogait vagy tulajdonát vagy a Webhely más használói, beleértve a SquareTrade ügyfeleit, jogait vagy tulajdonát sértő vagy megzavaró (akár szándékosan, akár nem szándékosan) más személy azonosításához vagy vele szembeni jogi eljárás megindításához szükséges. A SquareTrade mindenkor fenntartja a jogot bármely információ megosztására, ha az a SquareTrade által bármely jogszabálynak, szabályozásnak, jogi eljárásnak vagy kormányzati kérésnek való megfelelés érdekében szükséges. A SquareTrade megoszthatja az információt abban az esetben is, ha megítélése szerint azt valamely alkalmazandó jogszabály megköveteli vagy megengedi, beleértve az információ cseréjét más társaságokkal vagy szervezetekkel csalás elleni védelem céljából.
Tudomásul veszed és hozzájárulsz ahhoz, hogy a SquareTrade megőrizhet minden, a SquareTrade-del a Webhelyen vagy a Webhelyen kínált szolgáltatáson keresztül történő adatátvitelt vagy kommunikációt és közölheti ezeket az adatokat, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha a SquareTrade úgy ítéli meg, hogy az ilyen megőrzés vagy nyilvánosságra hozatal észszerűen szükséges (1) jogi eljárásnak való megfeleléshez, (2) a jelen Használati feltételek érvényesítéséhez, (3) olyan állítások megválaszolásához, amelyek szerint bármely ilyen adat sérti mások jogait, vagy (4) a SquareTrade, annak alkalmazottai, a Webhely felhasználói vagy látogatói és a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy személyes biztonságának védelméhez.
Hozzájárulsz ahhoz, hogy a SquareTrade-nek jogában áll, saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megszüntetni a Webhelyhez való hozzáférésedet és/vagy meggátolhatja jövőbeni hozzáférésedet a Webhelyhez, ha megítélésünk szerint megsértetted a jelen Használati feltételeket vagy a Webhely használatával kapcsolatos egyéb megállapodást vagy irányelvet. Amennyiben fogyasztónak minősülsz és a Webhelyhez nem férsz hozzá abból a célból, hogy panaszt tegyél, a biztosítási kötvényedre vonatkozó Szerződéses Feltételben megjelölt telefonszámot kell használnod panasz megtételéhez. 
Elfogadod továbbá, hogy a jelen Használati feltételek általad történő bármely megsértése jogellenes és tisztességtelen üzleti gyakorlatot valósít meg, amely a SquareTrade számára helyrehozhatatlan kárt okoz, melynek pénzbeli megtérítése nem volna megfelelő, és hozzájárulsz ahhoz, hogy a SquareTrade az általa az adott körülmények között szükségesnek vagy megfelelőnek tartott, a jogsértés megszüntetésére irányuló vagy méltányossági jogorvoslatot igényeljen. Az ilyen jogorvoslat a SquareTrade-et jogszabály vagy méltányosság alapján megillető jogorvoslat mellett igényelhető.  Ez a szakasz nem vonatkozik a fogyasztókra.

Hozzájárulsz ahhoz, hogy a SquareTrade saját belátása szerint (vagy, ha fogyasztónak minősülsz, ahol ez feltétlenül szükséges) és előzetes értesítés nélkül megszüntetheti Webhelyhez történő hozzáférésedet, többek között (de nem kizárólagosan) az alábbi okokból (1) a bűnüldöző vagy más kormányzati szervek kérelmére, (2) saját kérésedre (saját kezdeményezésű fióktörlés), (3) a Webhely vagy a Webhelyen vagy azon keresztül kínált bármely szolgáltatás megszüntetése vagy lényeges módosítása, vagy (4) váratlan műszaki kérdések vagy problémák. Észszerűen törekszünk arra, hogy a Webhelyünket a kárigénnyel élni kívánó fogyasztók számára mindenkor helyreállítsuk. 

Ha a SquareTrade veled szemben jogi eljárást kezdeményez a jelen Használati feltételek megsértése miatt, a SquareTrade jogosult a számára elérhető egyéb jogorvoslati lehetőségek mellett valamennyi észszerűen felmerült jogi költség megtérítését igényelni részedről, melynek teljesítéséhez hozzájárulsz. Hozzájárulsz ahhoz, hogy a SquareTrade-nek nem áll fenn felelőssége veled vagy harmadik féllel szemben, amennyiben a jelen Használati feltételek megsértése miatt a Webhelyhez való hozzáférésed megszüntetésre kerül. Ez a szakasz nem vonatkozik a fogyasztókra. 


 

9. Érvénytelen, ha tilos

A SquareTrade a www.squaretrade.eu és a www.squaretrade.com Webhelyeket a San Francisco, Kalifornia Egyesült Államok, Birkirkara, Málta és London, Egyesült Királyság, valamint az EGT területén található helyszínekről kezeli és működteti. Bár a Webhelyek világszerte elérhetők, nem minden, a Webhelyeken vagy azokon keresztül tárgyalt, hivatkozott, nyújtott vagy kínált funkció, termék, vagy szolgáltatás érhető el mindenkinek vagy minden földrajzi helyen, illetve nem mindegyik megfelelő vagy elérhető az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság vagy az EGT területén kívüli felhasználásra. 
A SquareTrade fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint korlátozza bármely funkció, termék vagy szolgáltatás bármely személy részére vagy bármely földrajzi helyen történő elérhetőségét. A Webhelyen kínált bármely funkció, termék vagy szolgáltatás érvénytelennek minősül ott, ahol tiltott. Ez a szakasz nem vonatkozik a fogyasztókra. 
Ha az EGT területén kívülről kívánsz hozzáférni a Webhelyhez, azt a saját kezdeményezésedre teszed és kizárólagos felelősség terhel az alkalmazandó helyi jogszabályoknak való megfelelésért.


 

10. Vegyes rendelkezések

Nem használhatsz, nem exportálhatsz vagy re-exportálhatsz Tartalmat vagy bármely Tartalom másolatát vagy adaptálását, vagy a Webhelyen kínált terméket vagy szolgáltatást, amennyiben az bármely alkalmazandó jogszabályba vagy szabályozásba ütközik, korlátozás nélkül beleértve az Egyesült Államok exportra vonatkozó jogszabályait vagy szabályozását. Ez a szakasz nem vonatkozik a fogyasztókra.

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezését bármely joghatóság bírósága vagy más törvényszéke semmisnek vagy kikényszeríthetetlennek ítél meg, az adott rendelkezés a szükséges minimális mértékben korlátozásra vagy megszüntetésre kerül és azt olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a legjobban kifejezi a jelen Használati feltételek célját annak érdekében, hogy a jelen Használati feltételek teljes mértékben hatályban maradjon. 
A jelen Használati feltételek a SquareTrade és közted fennálló teljes megállapodást tartalmazzák a Webhely használatára vonatkozóan, és a SquareTrade és közted korábban létrejött, a Webhely használatára vonatkozó bármely írásbeli vagy szóbeli megállapodás vagy egyetértés helyébe lép és azt megszünteti. 
Amennyiben a SquareTrade a jelen Használati feltételeknek való szigorú megfeleléshez nem ragaszkodik vagy azt nem érvényesíti, az nem tekinthető a jelen Használati feltételek bármely rendelkezéséről vagy annak kikényszerítésére vonatkozó jogáról való lemondásnak, valamint a SquareTrade és közted vagy bármely más személy közötti eljárás nem tekinthető a jelen Használati feltételek bármely rendelkezésének módosításaként. A jelen Használati feltételek nem értelmezhetőek úgy, hogy azok bármely harmadik fél részére jogot vagy jogorvoslatot keletkeztetnek.

A jelen Webhely számos nemzetközi joghatóságban nyújtott termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkhoz és adatokhoz való hozzáférést biztosít.  A Webhely ezért a tartózkodási helyed szerinti országban nem alkalmazandó SquareTrade szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozást vagy kereszthivatkozást tartalmazhat. Az ilyen hivatkozás nem jelenti azt, hogy a SquareTrade az adott termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat a rád vonatkozó joghatóságban kívánja nyújtani. 


 

11. Kizáró nyilatkozat

Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben kizárunk minden olyan kifejezett vagy hallgatólagos feltételt, szavatosságot vagy nyilatkozatot vagy egyéb feltételt, amely a Webhelyünkre vagy annak bármely tartalmára vonatkozik. A Webhelyet (beleértve a reklamációhoz szükséges összes információt) észszerű szakértelemmel és gondossággal biztosítjuk. Nem felelünk a Webhelyünkhöz való hozzáférés során felmerülő, ellenőrzési körünkön kívül eső bármely megszakításért, műszaki meghibásodásért vagy hibáért. Amennyiben bármilyen megszakítást vagy hibát észlelsz, a Webhelyhez való hozzáférést egy későbbi időpontban kell megkísérelned vagy a biztosítási kötvényedre vonatkozó Szerződéses Feltételekben megjelölt telefonszámot kell használnod abban az esetben, ha kárigénnyel kívánsz élni.  
Bármely esetben, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megengedik, a veled szemben fennálló maximális felelősségünk 100 angol fontra (egyszáz font) vagy a helyi pénznemben mindenkor érvényes ellenértékre korlátozódik. A feléd fennálló felelősségünket nem zárjuk ki és nem korlátozzuk, amennyiben az jogellenesnek minősülne. Ez vonatkozik a gondatlanságunk vagy alkalmazottaink, megbízottjaink vagy alvállalkozóink gondatlansága miatt bekövetkezett halálesetért vagy személyi sérülését, továbbá csalásért vagy félrevezető jognyilatkozatért fennálló felelősségre. 


 

12. Kártalanítás

Vállalod a SquareTrade, alkalmazottai, tisztviselői, igazgatói, vállalkozói, jogi tanácsadói és megbízottjai védelmét, kártalanítását és mentesítését („Kártalanítottak”) minden olyan követeléssel, kiadással, felelősséggel, veszteséggel, költséggel és bármilyen kárral szemben, beleértve az észszerű jogi költségeket is, amelyek a Kártalanítottakat (i) a Webhely vagy bármely hiperlinkkel rendelkező webhely általad történő használatával vagy helytelen használatával kapcsolatban, vagy (ii) az általad megadott tartalomból erednek.
Amennyiben fogyasztónak minősülsz, a fenti kártalanítási rendelkezés nem vonatkozik rád.


 

13. Alkalmazandó jog; Vitarendezés

Hozzájárulsz, hogy a Webhelyhez való hozzáféréssel vagy annak használatával, valamint a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos minden kérdésre a lakóhelyed szerinti ország joga az irányadó, és azt a lakóhelyed szerinti ország joga szerint kell értelmezni. Megállapodunk abban, hogy bármely jogvita elbírálására a lakóhelyed szerinti ország bíróságai előtt kerül sor. A jelen Használati feltételek szerinti bármely igényt a jogalap felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell benyújtani, különben az ilyen igény vagy jogalap elévül. Az áruk vásárlására vagy szolgáltatások igénybevételére vonatkozó külön szerződési feltételek alapján felmerülő igényekre a fenti korlátozás nem vonatkozik. A készkiadásokon kívül más kártérítés nem követelhető és nem kapható, kivéve, hogy a nyertes fél jogosult a költségekre és az észszerű jogi költségekre. A Webhely általad való használatából vagy azzal kapcsolatban a SquareTrade és közted felmerülő bármely nézeteltérést vagy vitát a felek megkísérelnek azonnal, jóhiszeműen rendezni. Amennyiben bármely vita észszerű (30 napnál nem hosszabb) időn belül nem kerül rendezésre, bármely fél jogosult az adott nézeteltérést vagy vitát mediáció keretei közé utalni. Amennyiben az adott vita mediáció keretében sem rendezhető, akkor a felek szabadon élhetnek az alkalmazandó jog szerint rendelkezésükre álló bármely joggal vagy jogorvoslattal.


 

14. Kapcsolattartási információk

Amennyiben a jelen Használati feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdésed felmerül, kérjük, lépj kapcsolatba a SquareTrade-del a legal@squaretrade.com e-mail címen vagy írásban a 2nd Floor, 5 Golden Square, London W1F 9BS, Egyesült Királyság vagy a Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara Cbd1070, Málta címen.
Utolsó frissítés [2023. augusztus]