DANSK POLITIK

WEEE-forordninger

Forordningerne om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations)

Overholdelse af WEEE-bestemmelserne

1.   Hvis du køber en ny mobiltelefon, kan du gratis genbruge din gamle enhed hos os.

 

2.   Hvorfor genbruge?

  • Mange elektriske apparater kan repareres eller genbruges, hvilket sparer på naturressourcerne og miljøet.

  • Hvis du ikke genbruger elektrisk udstyr, ender det på lossepladsen, hvor farlige stoffer vil sive ud og

  • forårsage forurening af jord og vand - til skade for dyrelivet og menneskers sundhed.


 

3. Vi kan hjælpe…

Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder muligheden for at genbruge deres gamle mobiltelefon, når de køber en ny enhed. Ring venligst til os for at få nærmere oplysninger om, hvordan du kan bortskaffe dit affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) -

020 3514 2354 - UK

871 18 25 01 - Spanien

308 801 295 - Portugal

07 2088 0340 - Tyskland

07 2088 0340 - Østrig

0850 644 158 - Nederlandene

78 77 50 58 - Danmark

08 525 00 968 - Sverige

075 326 3464 - Suomi

21 49 20 59 - Norge

4.    The WEEE-logoet

Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul er der for at minde dig om, at gammelt elektrisk udstyr kan genbruges, det er nu mærket med et symbol med en overstreget skraldespand på hjul. Du må ikke smide elektrisk udstyr (heller ikke udstyr, der er markeret med det overstregede symbol for en skraldespand på hjul) i din skraldespand.