Klagebehandlingsproces

Kontakt os - Hvordan kan vi hjælpe dig?

Sådan indgiver du en klage – en vejledning i vores klagebehandlingsproces


Vores løfte til dig

SquareTrade Europe Limited (SquareTrade) tilstræber at levere den højeste servicekvalitet til vores kunder til hver en tid. Vi ved, at tingene ikke altid går til planen, og der kan være tidspunkter, hvor du føler, at vi har svigtet dig. Hvis det sker, vil vi gerne have, at du fortæller os det. Vi vil gøre vores bedste for hurtigt og reelt at rette op på tingene.  
SquareTrade er autoriseret og reguleret af Maltas finanstilsyn, og modtagne klager administreres i overensstemmelse med lovkravene.
SquareTrade er tilmeldt som forsikringsagent i Malta og har udøvet sine pasrettigheder. Det betyder, at SquareTrade har tilladelse til at levere sine forsikringsdistributionstjenester i forskellige EU-lande og EØS-jurisdiktioner, herunder dit bopælsland. SquareTrade er en udpeget agent for Starr Europe Insurance Limited, et forsikringsselskab, der er registreret i Malta. Forsikringsselskabet har uddelegeret håndteringen af klager til SquareTrade. Bemærk, at klageprocessen er gratis. 

Sådan klager du:

Hvis der er aspekter ved salg eller håndtering af din forsikring, som du er utilfreds med, vil vi bede dig om at kontakte SquareTrade i første omgang via en af følgende kanaler:

 • Pr. telefon: 0045 78775058, telefonener åben kl. 9:00-19:00 mandag-fredag, kl. 10:00-17:00 lørdag, lukket om søndagen.
 • Pr. e-mail: complaintseu@squaretrade.com
 • Pr. brev:    Director - Customer Experience & Service
           SquareTrade Europe Limited
           Vision Exchange Building
           Territorials Street
           Central Business District
           Birkirkara
           Malta

Medtag følgende oplysninger, så SquareTrade har mulighed for at undersøge din klage:

 • Dit fulde navn og din postadresse
 • En beskrivelse af din klage
 • Den bedste måde at kontakte dig på
 • Dit SquareTrade-beskyttelsesplannummer, hvis du har et sådant

Hvad sker der nu?

Vores veluddannede og dedikerede personale støtter dig gennem hele processen og vil forsøge at løse de fleste klager inden for tre hverdage efter modtagelsen af klagen. 

Inden for 1 hverdag
Vi bekræfter modtagelsen af din klage og informerer dig om, hvem der skal behandle din klage..

Vi sørger for at opdatere digNår vi har bekræftet modtagelsen af din klage, kontakter vi dig og holder dig opdateret om status for din klage, hvis vi har yderligere opdateringer eller spørgsmål, som du bliver nødt til at tage dig af.

Inden for 15 hverdage 

Vi sender dig et skriftligt endeligt svar på din klage og forklarer enten: 

 

 • Hvordan vi har undersøgt den og truffet denne beslutning, eller 
 • vi forklarer, hvorfor vi stadig ikke har været i stand til at give vores svar på din klage

I begge tilfælde vil vi fortælle dig, hvordan du kan kontakte Office of the Arbiter for Financial Services, hvis du ikke er tilfreds med vores svar. Bemærk, at vores endelige svar afslutter SquareTrades' klageprocedure, men vi samarbejder fuldt ud med Office of the Arbiter for Financial Services, hvis du vælger at gå videre med sagen til dem. 

Uafhængig gennemgang

Hvis du ikke er tilfreds med vores endelige svar eller vores begrundelse for, at vi stadig ikke har været i stand til at give et svar på din klage, kan du bede Office of the Arbiter for Financial Services om at gennemgå din klage. Det er en uafhængig klageløsningsinstans i Malta. Bemærk, at Office of the Arbiter for Financial Services kun accepterer en klage, hvis den er registreret skriftligt hos SquareTrade Europe Limited senest 2 år fra den dag, hvor du første gang fik kendskab til eller burde have haft kendskab til de forhold, du har klaget over. Der skal betales et sagsgebyr på EUR 25 til Office of the Arbiter for Financial Services, selvom dette kan refunderes, hvis begge parter er i stand til at indgå en aftale, før Office of the Arbiter for Financial Services træffer en formel beslutning.
Hvis du går videre med din sag til Office of the Arbiter for Financial Services, påvirker det ikke din juridiske ret til at indlede en retssag.
Eftersom Office of the Arbiter for Financial Services kun vil se på din klage, hvis du først har forsøgt at løse den med os, bedes du først fortælle os om dine problemer, hvorefter vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe.
 

IR-kontaktoplysningerne er:

Telefon: (+356) 21 249 245 eller 

email: complaint.info@asf.mt

Brev: 

Office of the Arbiter for Financial Services
First Floor
St Calcedonius Square
Floriana
FRN1530
Malta

Hjemmeside: https://www.financialarbiter.org.mt/

Appellerer 


Hvis enten du eller SquareTrade stadig er utilfreds med afgørelsen fra Office of the Arbiter for Financial Services, kan der indgives en klage til Court of Appeal (Inferior Jurisdiction) (appelret) inden for 20 dage fra den dato, hvor begge parter underrettes om beslutningen, eller fra den dato, hvor Arbiter underrettes om en sådan fortolkning eller afklaring eller rettelse.  


Maltas Arbiter for Financial Services er også medlem af FIN-NET, som er et netværk af nationale organisationer, der er ansvarlige for at løse forbrugerklager vedrørende udenretslige finansielle tjenesteydelser. Det er blevet etableret som en alternativ tvistbilæggelsesinstans som en hjælp i forbindelse med tvister på tværs af grænser om finansielle tjenesteydelser. FIN-NET består af de lande, der dækker Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dvs. alle EU-medlemslande samt Norge, Liechtenstein og Island. Hvis du får problemer med at henvende dig til Arbiter for Financial Services i Malta, f.eks. sprogvanskeligheder, kan du muligvis kontakte FIN-NET-medlemmet i dit land for at få hjælp til at henvise sagen til Arbiter.


Du kan finde dit lokale FIN-NET-medlem via linket nedenfor:
Medlemmer af FIN-NET sorteret efter land | Europa-Kommissionen (europa.eu)