Ejerskab af websted

Ejerskab af websted – accept af brugsvilkår

Disse brugsvilkår og -betingelser ("brugsvilkårene") gælder for brugere i Storbritannien og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der tilgår SquareTrade-webstedet på www.squaretrade.eu og alle tilknyttede websteder, der er sammenkædet med www.squaretrade.eu af SquareTrade, dets datterselskaber og associerede selskaber, herunder www.squaretrade.com og alle andre SquareTrade-websteder verden over (samlet kaldet "webstedet"). Webstedet tilhører SquareTrade, Inc. ("SquareTrade") og dets licensgivere. Vi anbefaler, at du downloader og gemmer en kopi af disse brugsvilkår til fremtidig reference. VED AT BRUGE WEBSTEDET ACCEPTERER DU DISSE BRUGSVILKÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER, SKAL DU IKKE BRUGE WEBSTEDET.
SquareTrade forbeholder sig retten til til enhver tid efter eget skøn at ændre, tilføje eller fjerne dele af disse brugsvilkår. Det er dit ansvar jævnligt at kontrollere disse brugsvilkår for ændringer. Din fortsatte brug af webstedet efter opslag af ændringer betyder, at du accepterer og er indforstået med ændringerne. Så længe du overholder disse brugsvilkår, giver SquareTrade dig en personlig, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrænset rettighed til at gå ind på og bruge webstedet.
 

 1. Brug af indhold på webstedet

  Al tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, fotografier varemærker, logoer, lyde, musik, illustrationer og computerkode (under ét kaldet "indhold"), herunder, men ikke begrænset til, design, struktur, udvalg, koordinering, udtryk, "udseende og funktionalitet" samt organisering af sådant indhold, der findes på webstedet, ejes, kontrolleres eller gives i licens af eller til SquareTrade og er beskyttet af love om produktdesign, ophavsret, patenter og varemærker samt andre love om immaterielle rettigheder og illoyal konkurrence.
  Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse brugsvilkår, må ingen del af webstedet og intet indhold kopieres, reproduceres, genpubliceres, uploades, opslås, vises offentligt, kodes, oversættes, overføres eller på nogen måde distribueres (herunder "spejling") til nogen anden computer, server, noget websted eller andet medie til publicering eller distribution eller til nogen kommerciel forretning, uden SquareTrades udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.


   

 2. Anmeldelser, kommentarer, kommunikation og andet indhold

  Du kan indsende kommentarer og levere andet indhold, så længe indholdet ikke er uanstændigt, ulovligt, truende eller ærekrænkende, og så længe indholdet ikke invaderer privatlivets fred eller krænker tredjeparts immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Desuden må indholdet ikke indeholde virus, masseforsendelser, kædebreve eller nogen form for "spam". Du må ikke bruge falsk e-mailadresse, udgive dig for at være nogen person eller enhed eller på anden måde vildlede med hensyn til oplysningernes oprindelse.
  Ved at indsende oplysninger giver du SquareTrade en ikke-eksklusiv, royalty-fri, evig, uigenkaldelig, verdensomspændende og fuldt udlicenserbar ret til at reproducere, bruge, ændre, publicere, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker af, distribuere og vise sådant indhold over hele verden i alle medier. Ved at indsende oplysninger erklærer og garanterer du også, at indholdet er korrekt; at du ejer eller har tilladelse til at bruge det indhold, du indsender; og at brug af indholdet ikke vil forårsage skade på nogen person eller enhed. 
  Du giver også SquareTrade retten til at kontakte dig vedrørende dets produkter og tjenester. Du kan når som helst fravælge sådan kontakt ved at 00 44 (0) 20 3514 2354.
  Hvis du er forbruger, gælder følgende afsnit for dig i stedet for de afsnit, der er beskrevet ovenfor. 
  Du kan indsende kommentarer eller levere andre kommentarer, forudsat at indholdet: (1) ikke er obskønt, ulovligt, truende eller ærekrænkende (det vil sige, at det fejlagtigt kan skade en anden parts gode omdømme); (2) ikke krænker privatlivets fred eller krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder; (3) ikke indeholder nogen vira, ikke er en massemail, et kædebrev eller nogen anden form for "spam"; (4) ikke vil skade nogen person; og (5) er nøjagtig, original, ejet af dig, eller du har tilladelse til at sende det til os. Du må heller ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en person eller enhed eller på anden måde vildlede os. 
  Ved at indsende indhold giver du SquareTrade en ikke-eksklusiv (det vil sige, at du kan give rettighederne til andre), royalty-fri (det vil sige gratis) evig (det vil sige, at rettighederne varer evigt) ret til at publicere, dele, opslå, reproducere, bruge (herunder til at skabe andet indhold), ændre, tilpasse, oversætte, distribuere og vise sådant indhold overalt i verden i alle typer medier (herunder, men ikke begrænset til, websteder, apps, sociale medieplatforme, augmented reality-/virtual reality-platforme, metaverse-miljøer, udendørs reklame, biografer, tryk, radio, tv og alle andre typer medier, der måtte eksistere nu eller i fremtiden) med henblik på at promovere SquareTrade.
  Hvis du indsender en anmeldelse, giver du os tilladelse til at bruge anmeldelsen i overensstemmelse med den licens, der er angivet ovenfor. 


   

 3. Andre vilkår og betingelser

  Disse brugsvilkår henviser til de yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores websted:
  Vores politik om beskyttelse af personoplysninger/Vores cookiepolitik
  Der kan gælde yderligere vilkår og betingelser for din brug af webstedet, når vi kører bestemte aktiviteter eller tjenester, herunder, men ikke begrænset til, konkurrencer, kampagner eller lignende, og du vil få udleveret en kopi af sådanne vilkår, der kan gælde for en sådan aktivitet. Du bør ikke deltage i nogen af disse aktiviteter, hvis du ikke accepterer at overholde sådanne andre vilkår og betingelser. Hvis der er en konflikt mellem disse brugsvilkår og de vilkår, der er opslået for eller gælder for bestemte aktiviteter eller tjenester, gælder de yderligere vilkår og betingelser for de aktiviteter eller tjenester i forhold til din brug af den pågældende del af webstedet eller den specifikke tjeneste.

  SquareTrades eventuelle forpligtelser med hensyn til sine produkter og tjenester er udelukkende underlagt de aftaler, i henhold til hvilke de er leveret, og intet på dette websted må udlægges som en ændring af sådanne aftaler.
  Se her for at få adgang til vilkår og betingelser for SquareTrades forsikringspolice.

  SquareTrade kan til enhver tid og uden varsel foretage ændringer af produkter eller tjenester, der udbydes på webstedet, eller af de gældende priser for sådanne produkter eller tjenester. Med hensyn til produkter og tjenester kan materialerne på webstedet være forældede, og SquareTrade forpligter sig ikke til at opdatere materialerne på webstedet med hensyn til sådanne produkter og tjenester.


   

 4. Immaterielle rettigheder til materialerne på vores websted

  Webstedet og indholdet på webstedet tilhører SquareTrade eller dets leverandører og er beskyttet af love om ophavsret og internationale traktatbestemmelser. Kompileringen, organiseringen og visningen af indholdet samt al software og opfindelser, der anvendes på og i forbindelse med dette websted, tilhører udelukkende SquareTrade. SquareTrade forbeholder sig alle rettigheder til webstedet og dets indhold, der ikke specifikt er givet i nogen aftaler med SquareTrade eller i brugsvilkårene.
  SquareTrade respekterer andres immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør krænkelse af ophavsret, bedes du kontakte os på legal@squaretrade.com.
  SQARETRADE og andre mærker, der er angivet på vores websted, er registrerede varemærker tilhørende SquareTrade. Andre SquareTrade-varemærker, grafik, logoer, sidehoveder, knapikoner og scripts, der er angivet på webstedet, er SquareTrades servicemærker, varemærker og produktdesign og er udelukkende SquareTrades ejendom. SquareTrades servicemærker, varemærker og produktdesign må ikke bruges på nogen måde, der kan skabe forvirring blandt forbrugerne, på nogen måde, der nedgør eller miskrediterer SquareTrade og i forbindelse med nogen tjeneste eller produkt, der ikke er sponsoreret, godkendt eller produceret af SquareTrade. Alle andre varemærker, der ikke ejes af SquareTrade, og som vises på dette websted, tilhører deres respektive ejere, som muligvis eller muligvis ikke er tilknyttet, forbundet med eller sponsoreret af SquareTrade.


   

 5. Konti, adgangskoder og sikkerhed

  Visse funktioner eller tjenester, der tilbydes på eller via webstedet, kan kræve, at du åbner en konto. Du er fuldt ansvarlig for at opretholde fortroligheden af de oplysninger, du har for din konto, herunder din adgangskode, og af al aktivitet, der sker i henhold til din konto, som følge af, at du ikke har holdt disse oplysninger sikre og fortrolige. Du accepterer straks at underrette SquareTrade om enhver uautoriseret brug af din konto eller adgangskode eller ethvert andet brud på sikkerheden. Du kan blive holdt ansvarlig for tab, som SquareTrade eller andre brugere af eller besøgende på webstedet har lidt som følge af, at andre benytter dit id, din adgangskode eller konto som følge af, at du ikke har opbevaret dine kontooplysninger sikkert og fortroligt.
  Du må ikke bruge en andens id, adgangskode eller konto på noget tidspunkt uden udtrykkelig tilladelse fra indehaveren af dette id, denne adgangskode eller konto. SquareTrade kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din manglende overholdelse af disse forpligtelser.


   

 6. Erklæringer om beskyttelse af personoplysninger

  SquareTrade er forpligtet til at opretholde privatlivets fred for alle personer, der får adgang til SquareTrade hjemmeside og tjenester. Du kan se vores politik om beskyttelse af personoplysninger her.
  Vi bruger muligvis cookies eller lignende teknologier til at gemme visse typer oplysninger, hver gang du bruger webstedet. Du kan få mere at vide om, hvordan vi bruger cookies og andre lignende teknologier i vores politik om beskyttelse af personoplysninger. Du kan se vores politik om beskyttelse af personoplysninger her.


   

 7. Links til andre websteder og til SquareTrade-webstedet

  Dette websted kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartswebsteder ("websteder, der er links til"). Disse websteder, der er links til, leveres udelukkende som en praktisk foranstaltning til vores besøgende. Sådanne websteder, der er links til, er ikke underlagt SquareTrades kontrol, og SquareTrade er ikke ansvarlig for og godkender ikke indholdet af sådanne websteder, der er links til, herunder oplysninger eller materialer, der er indeholdt på sådanne websteder, der er links til. Websteder, der er links til, kan have deres egne brugsvilkår, politik om beskyttelse af personoplysninger og politik om cookies. Du skal foretage din egen uafhængige vurdering af din interaktion med disse websteder, der er links til.

   


   

 8. Overtrædelse af disse brugsvilkår

  SquareTrade kan videregive oplysninger, vi har om dig (herunder din identitet), hvis vi fastslår, at en sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med en eventuel undersøgelse eller klage vedrørende din brug af webstedet, eller til at identificere, kontakte eller anlægge sag mod nogen, der kan forårsage skade på eller forstyrrelse af (enten forsætligt eller utilsigtet) SquareTrades rettigheder eller ejendom; eller rettigheder for eller ejendom tilhørende besøgende på eller brugere af webstedet, herunder SquareTrades kunder. SquareTrade forbeholder sig til enhver tid retten til at videregive oplysninger, som SquareTrade finder nødvendige for at overholde enhver gældende lovgivning, bestemmelse, juridisk proces eller statslig anmodning. SquareTrade kan også videregive dine oplysninger, når SquareTrade afgør, at gældende lovgivning kræver eller tillader en sådan videregivelse, herunder udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.
  Du anerkender og accepterer, at SquareTrade kan bevare enhver overførsel eller kommunikation fra dig med SquareTrade via webstedet eller enhver tjeneste, der tilbydes på eller via webstedet og også kan videregive sådanne data, hvis det er påkrævet ved lov, eller SquareTrade afgør, at en sådan bevaring eller videregivelse med rimelighed er nødvendig for at (1) overholde juridiske processer, (2) håndhæve disse brugsvilkår, (3) reagere på påstande om, at sådanne data krænker andres rettigheder, eller (4) beskytte SquareTrades, dets medarbejderes, webstedets brugeres af eller besøgendes samt offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed.
  Du accepterer, at SquareTrade efter eget skøn og uden forudgående varsel kan lukke for din adgang til webstedet, og/eller blokere din fremtidige adgang til webstedet, hvis vi fastslår, at du har overtrådt disse brugsvilkår eller andre aftaler eller retningslinjer, som kan være knyttet til din brug af webstedet. Hvis du er forbruger og ikke kan få adgang til webstedet for at fremsætte et krav, skal du bruge det telefonnummer, der er angivet i din polices vilkår og betingelser, til at fremsætte krav. 
  Du accepterer også, at enhver overtrædelse af disse brugsvilkår vil udgøre en ulovlig og uretfærdig forretningspraksis og vil forårsage uoprettelig skade på SquareTrade, for hvilken monetær erstatning er utilstrækkelig, og du giver samtykke til, at SquareTrade kan få nedlagt forbud eller søge anden rimelig afhjælpning, som SquareTrade anser for nødvendig eller hensigtsmæssig under sådanne omstændigheder. Disse retsmidler er i tillæg til alle andre retsmidler, som SquareTrade kan have ifølge lovgivning eller rimelighedsbetragtninger.  Dette afsnit finder ikke anvendelse for forbrugere.

  Du accepterer, at SquareTrade efter eget skøn (eller, hvis du er forbruger, hvor det er strengt nødvendigt) og uden forudgående varsel kan ophæve din adgang til webstedet af årsager, som omfatter (men er ikke begrænset til) (1) anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder, (2) en anmodning fra dig (kontosletninger af egen drift), (3) afbrydelse eller væsentlig ændring af webstedet eller enhver tjeneste, der tilbydes på eller via webstedet eller (4) uventede tekniske udfordringer eller problemer. Vi vil gøre alt, hvad der er rimeligt, for at genoprette vores websted for forbrugere, der forsøger at fremsætte krav til enhver tid. 

  Hvis SquareTrade tager retlige skridt mod dig som følge af din overtrædelse af disse brugsvilkår, er SquareTrade berettiget til at kræve betaling fra dig, og du accepterer at betale alle rimelige juridiske gebyrer og omkostninger i forbindelse med en sådan handling, ud over enhver anden kompensation, der gives til SquareTrade. Du accepterer, at SquareTrade ikke vil være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for at lukke for din adgang til webstedet som følge af overtrædelse af disse brugsvilkår. Dette afsnit finder ikke anvendelse for forbrugere.


   

 9. Ugyldigt, hvis lovstridigt

  SquareTrade administrerer og driver webstederne www.squaretrade.eu og www.squaretrade.com fra sine kontorer i San Francisco, Californien USA, Birkirkara, Malta og London, Storbritannien og fra alle steder, hvor det opererer, i hele EØS. Selvom webstedet er tilgængeligt over hele verden, er det ikke alle egenskaber, produkter eller tjenester, der omtales, henvises til, leveres eller tilbydes via eller på webstedet, der er tilgængelige for alle personer eller i alle geografiske områder eller er relevante eller tilgængelige til brug uden for USA, Storbritannien og EØS. 
  SquareTrade forbeholder sig retten til efter eget skøn at begrænse levering og mængde af enhver egenskab, produkt eller tjeneste til enhver person eller ethvert geografisk område. Ethvert udbud af enhver egenskab, tjeneste eller ethvert produkt, der er fremsat på webstedet, er ugyldigt, hvis lovstridigt. Dette afsnit finder ikke anvendelse for forbrugere. 
  Hvis du vælger at få adgang til webstedet uden for EØS, gør du det på eget initiativ, og du er eneansvarlig for at overholde gældende lokal lovgivning.


   

 10. Diverse

  Du må ikke bruge eller eksportere eller reeksportere noget indhold eller nogen kopi eller tilpasning af sådant indhold eller noget produkt eller nogen tjeneste, der udbydes på webstedet, i strid med gældende love eller bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, USA's eksportlove og -bestemmelser. Dette afsnit finder ikke anvendelse for forbrugere.

  Hvis nogen af bestemmelserne i disse brugsvilkår af en domstol eller et andet nævn i kompetent jurisdiktion kendes ugyldige eller uden retskraft, skal sådanne bestemmelser begrænses eller ophæves i mindst nødvendigt omfang og erstattes med en gyldig bestemmelse, der bedst afspejler hensigten med nærværende brugsvilkår, således at nærværende brugsvilkår forbliver i kraft og gældende. 
  Disse brugsvilkår udgør hele aftalen mellem dig og SquareTrade med hensyn til din brug af webstedet, og alle andre skriftlige eller mundtlige eller stiltiende aftaler, der tidligere har eksisteret mellem dig og SquareTrade med hensyn til en sådan brug, erstattes og annulleres hermed. 
  SquareTrades manglende insisteren på eller håndhævelse af streng overholdelse af disse brugsvilkår må ikke udlægges som et afkald fra SquareTrades side på nogen bestemmelse eller nogen rettighed, det har til at håndhæve disse brugsvilkår, og ligeledes må ingen adfærd mellem SquareTrade og dig eller nogen anden part ’anses for at ændre nogen bestemmelse i disse brugsvilkår. Disse brugsvilkår må ikke fortolkes eller udlægges således, at de giver nogen rettigheder eller retsmidler til nogen tredjepart.

  Dette websted giver adgang til oplysninger og data, der er relevante for produkter og/eller tjenester, der leveres i en række internationale jurisdiktioner.  Webstedet kan derfor indeholde referencer eller krydshenvisninger til SquareTrade-tjenester, der ikke gælder i dit land. En sådan henvisning betyder ikke, at SquareTrade har til hensigt at levere sådanne produkter, programmer eller tjenester i din jurisdiktion. 


   

 11. Ansvarsfraskrivelse

  I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, udelukker vi alle betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, der måtte gælde for vores websted eller noget indhold på det, hverken udtrykkeligt eller underforstået. Vi stiller webstedet (herunder alle oplysninger om krav) til rådighed med rimelig kompetence og omhu. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle afbrydelser, tekniske defekter eller fejl, som du måtte opleve, når du besøger vores websted, uden for vores rimelige kontrol. Hvis du oplever afbrydelser eller fejl, skal du forsøge at få adgang til webstedet på et senere tidspunkt og en senere dato eller bruge det telefonnummer, der er angivet i din polices vilkår og betingelser, hvis du forsøger at fremsætte et krav.  
  I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er vores maksimale ansvar over for dig under alle omstændigheder begrænset til 100 GBP (ét hundrede pund) eller tilsvarende i din lokale valuta fra tid til anden. Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, ifald det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller vores medarbejderes, agenters eller underleverandørers forsømmelighed og for svindel eller svigagtig forvanskning. 


   

 12. Skadesløsholdelse

  Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og kompensere SquareTrade, medarbejdere, ledere, direktører, kontrahenter, juridiske rådgivere og agenter ("skadesløsholdte") mod alle krav, udgifter, forpligtelser, tab, omkostninger og erstatning af enhver art, herunder rimelige juridiske gebyrer, som skadesløsholdte kan pådrage sig (i) i forbindelse med din brug eller misbrug af webstedet eller et websted, der er hyperlinket til, eller (ii) som følge af indhold, du leverer.
  Hvis du er forbruger, gælder ovenstående afsnit i forbindelse med skadesløsholdelse ikke for dig.


   

 13. Lovvalg; bilæggelse af tvister

  Du accepterer, at alle forhold vedrørende din adgang til eller brug af webstedet og disse brugsvilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende. Hvis der opstår en retslig tvist, indvilger du og vi i, at der vil blive anlagt sag ved domstolene i det land, hvor du er bosiddende. Ethvert krav i henhold til nærværende brugsvilkår skal anlægges inden for ét (1) år efter, at søgsmålsgrunden opstår, ellers er et sådant krav eller en sådan søgmålsgrund forældet. Krav, der fremsættes i henhold til de separate vilkår og betingelser for køb af varer og tjenesteydelser, er ikke underlagt denne begrænsning. Der kan ikke kræves eller modtages nogen tilbagebetaling for andre skader end udlagte udgifter, bortset fra, at den vindende part har ret til sagsomkostninger og rimelige advokatomkostninger. I tilfælde af uenighed eller tvist mellem SquareTrade og dig, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet, skal parterne straks og i god tro forsøge at løse en sådan tvist. Hvis vi ikke er i stand til at løse en sådan tvist inden for en rimelig frist (ikke over tredive (30) dage), kan hver af parterne indbringe en sådan uoverensstemmelse eller tvist til mægling. Hvis tvisten ikke kan bilægges ved mægling, kan parterne frit benytte de rettigheder og midler, der står til deres rådighed i henhold til gældende lovgivning.


   

 14. Kontaktoplysninger

  Hvis du har spørgsmål til disse brugsvilkår, kan du kontakte SquareTrade på legal@squaretrade.com, eller skriftligt 2nd Floor, 5 Golden Square, London W1F 9BS, Storbritannien eller Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara Cbd1070, Malta.
  Sidst opdateret august 2022